HomeProjectenOnrondheidsmetingen en nieuwbouwmetingen brandstoftanks

Project

Van Riebeeckhaven en Sextantweg Amsterdam

Onrondheidsmetingen en nieuwbouwmetingen brandstoftanks

Zes jaar, meer dan 1.000 uur per jaar, 40 stuks nieuwbouw, 30 stuks onderhoud.

LocatieVan Riebeeckhaven en Sextantweg Amsterdam

OpdrachtgeverNuStar Terminals B.V en EuroTank Amsterdam B.V.

Periode2007 - 2012

Landmeten is een veelzijdig beroep. In dit project doet de landmeter onrondheidsmetingen. En bepaalt bijvoorbeeld alle maatvoeringen ten behoeve van de nieuwbouw van brandstoftanks.

Onrondheidsmetingen

Hoe gaat dit in zijn werk? Om te beginnen bepaalt de landmeter de locatie van de tank. Het is gebruikelijk om de tanks noord te oriënteren. De landmeter bepaalt de juiste richting en bepaalt de plaats van de nozzles. Dat zijn de buisopeningen/aansluitingen van de buizen in de tank. Ook meet de landmeter de horizontale afloop in de tank naar het midden toe en de verticaliteit van de wanden, volgens de internationaal vastgestelde marges. De ondergrondse infra (kabels en leidingen) neemt hij ook in de werkzaamheden mee.

Controle maatvoering/uitzetwerk

De landmeter verzorgt de onrondheidsmetingen tijdens de nieuwbouw van de tank om de juiste positie van de wanden te bepalen. Hij maakt het verticale verloop van de te lassen elementen inzichtelijk, zodat alle maatvoeringen binnen de maximale afwijkingen blijft.

Niet alleen nieuwbouw, ook onderhoud

Wanneer een oudere brandstoftank aan onderhoud toe is, bepaalt de landmeter de maatvoeringen om oudere tank weer in het te lood te stellen. Deze tanks worden voor dit doel naar boven gevijzeld (opgekrikt, zie foto’s). Onder de tank wordt het oliehoudende zand op hoogte afgewerkt met speciaal afdekdoek. De buitenranden steunen op basaltgrit, dat ook geëgaliseerd wordt aangebracht.

Meerjarig project

Al met al was het een meerjarenproject; onze landmeters zijn zes jaar aan het werk geweest. In later stadium hebben onze landmeters ook de asfaltwerkzaamheden begeleid en alle vaste meetpunten bepaald.

Wilt u meer weten over landmeten in het algemeen of onrondheidsmetingen in het bijzonder? Neem contact op met vakteam civiele techniek via 088 321 25 00 of mail naar [email protected].

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

5 december 2019

Openluchttheater De Pinkenberg

Dit verkennend en asbest-in-grondonderzoek voeren wij uit op een bijzondere locatie:…

Lees meer