HomeProjectenOpenluchttheater De Pinkenberg

Project

Rozendaal

Openluchttheater De Pinkenberg

Bodemonderzoek op een bijzondere locatie

LocatieRozendaal

OpdrachtgeverGemeente Rheden

Periodefeb - juli 2019

Betrokken partijenSmits Rinsema

Dit verkennend en asbest-in-grondonderzoek voeren wij uit op een bijzondere locatie: openluchttheater ‘De Pinkenberg’ in Rozendaal. Het theater ondergaat momenteel een renovatiebeurt. Het theaterseizoen kan gewoon doorgaan, doordat de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden.

De onderzoekslocatie ligt ten noorden van het dorp Velp, op de ‘Pinkenberg’. In het verleden wonnen de inwoners van Velp zand op de locatie. Daarna is de ontstane afgraving gebruikt als stortplaats van voornamelijk huishoudelijk afval. In het kader van de werkverschaffing is in de jaren ’30 een openluchttheater op de locatie gerealiseerd. Sindsdien is het theater in gebruik geweest. Vooral de laatste jaren won het in populariteit. Het gebied rondom het theater is momenteel in gebruik als bosgebied.

Bodemonderzoek inclusief asbest

Het doel van het onderzoek is meerledig:

  • vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie;
  • bepalen van de voorlopige veiligheidsklassen voor het werken in de bodem;
  • vaststellen van de aard, mate en omvang van de verontreinigende stoffen;
  • met een relatief geringe onderzoeksinspanning nagaan of sprake is van met asbest verontreinigde grond/puin.

Met behulp van een XRF-meter, te zien op foto 1,  hebben we in het veld eerst de contouren van de stort beter in kaart gebracht. Op deze manier kregen we al in het veld een indicatie van welke bodemlagen mogelijk verontreinigd zijn met zware metalen. Met deze gegevens konden we een juist analyseschema samenstellen.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek heeft de provincie de verontreinigingscontour van de stortlocatie geüpdatet.

V&G-plan

Na afronding van het bodemonderzoek heeft BK ingenieurs een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld. De veiligheidsmaatregelen zijn nodig voor de graafwerkzaamheden in de stort. Die vallen namelijk onder de categorie saneringshandelingen.

Saneringsplan

Voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen de verontreinigingscontour hebben wij een saneringsplan opgesteld. Tijdens de werkzaamheden ziet onze milieukundig begeleider erop toe dat alles volgens saneringsplan wordt uitgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden vatten we de werkzaamheden samen in een evaluatierapport.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

6 december 2019

GRZN blijft open dankzij snelle PFAS-analyses

In de zomer van 2019 werd het spannend voor Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland. Het tijdelijk…

Lees meer