HomeProjectenSpoorboog Hoogeveen onder raamcontract

Project

Spoorzone Hoogeveen

Spoorboog Hoogeveen onder raamcontract

Werken langs het spoor onder raamcontract

LocatieSpoorzone Hoogeveen

OpdrachtgeverProRail

Periode2019 - heden

In de spoorlijn Meppel-Assen verplaatst ProRail aan beide zijden van station Hoogeveen een bocht. Een nieuwe spoorboog moet ervoor zorgen dat intercitytreinen hun snelheid kunnen behouden bij het passeren van het station.

Om snelheidsverhoging te realiseren, gaat ProRail de spoorbaan verleggen. Ook voert ProRail grondverbetering uit, past bestaande duikers en waterwegen aan en verplaatst de bestaande spoordijk en het bestaande geluidsscherm. Daarnaast past ProRail de sporen aan, het station, de aanwezige kunstwerken en spoorwegovergangen. Naar aanleiding van de voorgenomen werkzaamheden voert BK ingenieurs over een traject van enkele kilometers diverse onderzoeken uit: verkennend (water)bodemonderzoek conform NEN 5740, NEN 5720 en, waar van toepassing, ook verkennend asbest-in-grond- of asbest-in-puinonderzoek conform NEN 5707 dan wel 5897. Ook voeren we aanvullend onderzoek uit naar de aanwezigheid van PFAS in de bodem. Voor enkele te graven bouwkuipen zetten we een mechanische boorstelling in om diepe boringen en peilbuizen te plaatsen.

Bodemgerelateerd en asbestonderzoek

Het doel van het (water)bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygiënische bodemkwaliteit op de locatie. Dit zorgt ervoor dat grond kan worden aangekocht, afgevoerd en herschikt en tegelijkertijd veilig in de bodem gewerkt kan worden. BK ingenieurs onderzoekt de gehele locatie, zodat we een uitspraak kunnen doen over de bodemkwaliteit van de deelpercelen. Ook verifiëren we eerder aangetoonde verontreinigingen. Op basis van de resultaten kan een inschatting gemaakt worden van de risico’s met betrekking tot geld, tijd en scope voor de uitvoeringsfase.

Vakteam asbest voert gelijktijdig met het bodemonderzoek een asbestinventarisatie uit aan de brug over de A28 en diverse spoorobjecten. De inventarisatie heeft tot doel een zo duidelijk mogelijk beeld te geven over de soort, de hoeveelheden en de plaats van het eventueel aanwezige asbesthoudende materiaal.

Extra veiligheidsmaatregelen

Onze veldwerkers werken langs het spoor onder specifieke veiligheidsmaatregelen. Het is arbeidsintensief; een externe gecertificeerde partij is altijd aanwezig met een veiligheidsman/grenswachter voor de werkzaamheden in de spoorzone om toe te zien op de veiligheid bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Vanwege de grote hoeveelheid (spoor)kabels hebben we een kabelaanwijzer ingezet. De kabelaanwijzer en de asbestinventarisatie vallen ook onder de extra veiligheidsmaatregelen.

Tijdswinst van 75 seconden

Tijdswinst is de belangrijkste reden voor de aanleg van de spoorboog: afremmen naar 80 kilometer per uur kost de intercity in de huidige situatie 75 seconden. Met de nieuwe spoorboog is afremmen niet nodig. De NS heeft die tijdswinst nodig voor een soepele overstap van reizigers in Groningen en Zwolle.

Meer weten over bodemonderzoek onder raamcontract? Neem contact op met Jelle de Gier. Bellen kan ook: 088 321 25 00.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Dit project is geplaatst in het volgende dossier:

Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

21 november 2019

Onrondheidsmetingen en nieuwbouwmetingen brandstoftanks

Landmeten is een veelzijdig beroep. In dit project doet de landmeter onrondheidsmetingen. En…

Lees meer