HomeProjectenWijk Kruisvaartkade in Utrecht

Project

Utrecht

Wijk Kruisvaartkade in Utrecht

Circulair bouwproces op voormalig expeditie-knooppunt Post-NL

LocatieUtrecht

OpdrachtgeverA.S.R. Vastgoed Ontwikkeling N.V.

Periode2015 - heden

In Utrecht verrijst op het voormalige Expeditie Knooppunt van PostNL de wijk Kruisvaartkade. In het gebied, op loopafstand van het centrum en het Centraal Station, staan leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Zo komt er een groene wandelroute door het gebied, wordt de wijk geheel gasloos en is er extra aandacht voor zaken als geluid en fijnstof. Bij de realisatie van het gebied wordt bovendien zo veel mogelijk een circulair bouwproces gevolgd.

Peter van der Heide is vanuit BK ingenieurs als projectleider verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein Kruisvaartkade. Dat behelst onder meer het vertalen van het stedenbouwkundig ontwerp naar civieltechnische ontwerpen, de planning en fasering en natuurlijk het inzichtelijk maken van de kosten van het bouw- en woonrijp maken. Na het bouwrijp maken kan de eerste bouwfase starten, volgens planning na de bouwvak van volgend jaar. In 2020 moeten de eerste blokken worden opgeleverd.

Het begon met advies

‘Het project begon voor BK ingenieurs met een adviserende rol voor het milieutechnisch bodemonderzoek’, vertelt Van der Heide. ‘Er bleek een ernstige bodemverontreiniging te zijn, dus moest er eerst worden gesaneerd. Omdat we al bekend waren met het project, werd ons ook gevraagd om advies uit te brengen op andere vakgebieden die BK in huis heeft. Zo was er op civieltechnisch gebied veel onderzoek nodig om de risico’s in kaart te brengen. Een ander aspect is het bestaande leidingnetwerk. Naast de gebruikelijke zaken als kabels en riolering, loopt door het gebied een hoofdwarmtenetleiding met de nodige aftakkingen, waar bij wijze van spreken half Utrecht van afhankelijk is. Het ontwerp van de bebouwing is hierop aangepast.’

Hartstikke leuke klus

‘Het maakt nogal uit of we aan de noord- of aan de zuidzijde beginnen, beide hebben voor- en nadelen en vooral gevolgen voor alle betrokken partijen. Het project komt, nu het bestemmingsplan is vastgesteld, in een versnelling en we moeten met enorm veel aspecten rekening houden. Juist dat maakt dat dit een hartstikke leuke klus is.’

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Bavodorp, BK ingenieurs

Project

26 oktober 2018

Bavodorp Haarlem

BK ingenieurs verzorgt de bodemonderzoeken in tuinen van leegstaande locaties en nog bewoonde…

Lees meer