Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBouw- & milieuadviesBouw- & milieuadvies

Geluidonderzoek

Geluidvraagstukken spelen bij iedere ruimtelijke ontwikkeling. Geluid raakt per definitie aan de fysieke leefomgeving, zeker als het om ongewenst geluid gaat. Om te grote hinder of zelfs gehoorschade te voorkomen, heeft de overheid aan alle soorten geluid grenswaarden verbonden. Om te voorkomen dat u te maken krijgt met boetes uit industriële geluidshinder, kunt u een geluidsonderzoek uit laten voeren.

Belangen afwegen op basis van geluidonderzoek

Omwonenden zijn alert op geluidhinder van bedrijven, wegen en spoorwegen die nabij hun woningen worden gerealiseerd. Voor bedrijven staat de ongestoorde oprichting van het bedrijf en voortzetting van de bedrijfsvoering op de eerste plaats. Degelijk geluidsonderzoek en advies maken keuzes inzichtelijk.

Alle kennis en apparatuur in huis

Bouw- & milieuadvies heeft met ervaren deskundigen en geavanceerde meetapparatuur de kennis in huis op het gebied van zowel geluidsonderzoek als trillingsonderzoek. Wij zetten de resultaten uit het geluidsonderzoek graag om in een leesbare rapportage en geven u duidelijk en praktisch advies.

Meer weten? Neemt u gerust contact op met Eric Mathôt of bel 088 321 25 00.

Gerelateerde projecten

Zeeburgerdijk, BK ingenieurs, De Alliantie, VORM, Leger des Heils, ontwikkeling, sociale huurwoningen,

Project

Quickscan voor ontwikkellocatie Zeeburgerdijk te Amsterdam

Woningcorporatie De Alliantie Ontwikkeling gaat de locatie Zeeburgerdijk 209-265 omvormen tot een…

Lees meer

Project

Natuurpark Geestmerloo

Toen uitvaartondernemer Dunweg enkele jaren geleden het plan opperde om ruimte te maken voor…

Lees meer

Project

Overhoeks: nu puzzelen, straks genieten

Poeltjes, gras en mos. Meer was er niet te zien op de noordelijke IJ-oever van het voormalige…

Lees meer

Project

Asbestsanering en leegsloop Heerenhage

BK ingenieurs is begonnen met de sanering en sloop van voormalig zorgcentrum Heerenhage te…

Lees meer