HomeProjectenVeilig werken langs de weg

Project

Utrecht

Veilig werken langs de weg

Bodemonderzoek onder het asfalt

LocatieUtrecht

OpdrachtgeverGemeente Utrecht

Periodefeb - maart 2022

Betrokken partijenVZV Diamant bv

Om straks veilig te kunnen werken aan de weg, is bodeminformatie nodig. Gemeente Utrecht schakelde BK ingenieurs in om bodemonderzoek te doen in de grond onder het asfalt rondom de straten Oudenoord, Kaatstraat, David de Mollemstraat en Draaiweg. Met de uitkomsten van het bodemonderzoek is het mogelijk de veiligheidsklasse te bepalen voor het werken in de bodem onder het asfalt en het funderingsmateriaal. 

Verkeerssituatie verbeteren

Gemeente Utrecht wil de verkeerssituatie op en rondom genoemde straten gefaseerd veiliger en aantrekkelijker maken. Doorgaand verkeer dat de zogenoemde ‘Votulasroute’ neemt via de binnenstad wordt ontmoedigd. Ook komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers door meer en bredere fietsstroken. Daarnaast is er in het plan meer aandacht voor woonplezier voor de buurtbewoners door meer groen en nieuwe oversteekplaatsen.

Veiligheidsklasse

Om de kwaliteit van de bodem en fundering vast te stellen, moest een bodemonderzoek plaatsvinden. Op basis van de onderzoeksresultaten is het mogelijk om te bepalen welke veiligheidsklasse geldt voor het werken in de bodem.

Gaten in het asfalt

Het bedrijf VZV Diamant bv maakte met een diamantboor 24 gaten in het asfalt en het eventueel aanwezige puin in de laag eronder. Vervolgens konden onze veldwerkers tot 1.25 meter handmatig boringen doen in de grond.

Veilig werken

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden was een verkeersregelaar aanwezig om het verkeer tijdelijk om te leiden. Dit zorgde ervoor dat alle betrokkenen veilig hun werk konden verrichten.

Meer informatie?

Meer weten of offerte aanvragen? Neem contact op met Jelle de Gier van vestiging Nieuwegein.

De luchtfoto hebben we gekregen van VZV Diamant bv en is gemaakt vanuit een drone. 

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Rijksvastgoedbedrijf, asfaltonderzoek, betonbonderzoek, fundatieonderzoek, verkennend bodemonderzoek, BK ingenieurs, vliegbasis

Project

15 juli 2022

Asfalt-, beton- en fundatieonderzoek en verkennend bodemonderzoek

Het is natuurlijk een eer en een verantwoordelijkheid om voor trouwe opdrachtgever…

Lees meer