HomeProjectenAsfalt-, beton- en fundatieonderzoek en verkennend bodemonderzoek

Project

Vliegbases

Asfalt-, beton- en fundatieonderzoek en verkennend bodemonderzoek

Discreet aan het werk voor Rijksvastgoedbedrijf

LocatieVliegbases

OpdrachtgeverRijksvastgoedbedrijf

Periodemei - juli 2022

Betrokken partijenTeku boortechnieken
Heijmans

Het is natuurlijk een eer en een verantwoordelijkheid om voor trouwe opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf te mogen werken aan het onderhoud en de instandhouding van defensielocaties. Het is echter ook staatgevoelig om over dit soort locaties verslag te doen. Daarom treden we niet te veel in detail.

De onderzoekslocatie is gelegen in het vlieggebied op het terrein van vliegbases Gilze-Rijen en Woensdrecht. Natuurlijk maken we goede afspraken met alle belanghebbenden. Juiste coördinatie is erg belangrijk, net als veiligheid en discretie in verband met gevoeligheid van de locatie.

Onderzoek

Op de locatie vinden renovatiewerkzaamheden plaats waarbij beton- en asfaltverhardingen gaan vrijkomen.

Plaatselijk komt ook het onderliggende fundatiemateriaal vrij. Deze materialen moeten onderzocht worden. De asfalt- en betonboringen zet Teku boortechnieken voor ons.

Wij bemonsteren het materiaal. Daarna moeten de boringen specialistisch afgewerkt worden. Dat doet firma Heijmans voor ons. Om alles schoon op te leveren en zodat losse delen geen gevaar meer kunnen vormen wordt een wegdekreiniger ingezet.

Eind mei voerden we de bemonsteringswerkzaamheden uit.

Verhardingenonderzoek

Parallel aan het verhardingenonderzoek voeren wij ook bodemonderzoek uit in verband met de aanleg van ondergrondse infra.

Hiervoor plaatsen wij boringen tot 1,0 m -mv en verzorgen wij de monstername. Uiteraard rapporteren wij de bevindingen aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Meer informatie

Wilt u ook een verhardingenonderzoek, asfalt-, beton- en fundatieonderzoek of verkennend bodemonderzoek uit laten voeren of meer weten over dergelijke projecten, neemt u dan contact op met Kris Mathijssen of bel 088 321 25 00.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

De Alliantie, BK ingenieurs, ontwikkellocatie Almere, buro BOOT

Project

26 augustus 2022

Civil and environmental due diligence op twintig onderdelen voor De Alliantie

In 2017 tekenden BOOT en BK ingenieurs samen een raamovereenkomst voor Woningcorporatie de Alliantie…

Lees meer