Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Bij het opbreken of frezen van een asfaltweg komt asfalt vrij. Teervrij asfalt is geschikt voor hergebruik in nieuw asfalt. Teerhoudend asfalt is ongeschikt voor hergebruik; een asfaltcentrale kan dit verwerken. Om te bepalen of het asfalt teervrij of teerhoudend is, voert BK ingenieurs asfaltonderzoek uit. We doen dit conform de CROW210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’.

Teerhoudend asfalt toepassen is al sinds 1995 niet meer toegestaan. Op basis van vooronderzoek stellen wij vast wanneer het asfalt is aangelegd. Alle asfalt, of het nu vóór of na 1995 is aangebracht, moet worden onderzocht door middel van asfaltonderzoek conform de onderzoeksstrategie uit de CROW210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’.

De kern

Eerst maken we de verkeersmaatregelen in orde conform de CROW 96a of 96b. In deze CROW staat welke wegafzetting je wanneer moet gebruiken. Dit kan uiteenlopen van een paar pionnen plaastsen tot een hele afsluiting/omleiding van de weg. Is de situatie veilig voor het verkeer en onze collega’s, dan boren we een kern met een doorsnede van zo’n 12 cm. Een voorbeeld is te zien op de foto bovenaan deze pagina. Die wordt onderzocht. Het gat dat achterblijft, smeren we dicht met koud asfalt.

Onderzoeken combineren

Asfaltonderzoek kunnen we eenvoudig combineren met funderings- en/of bodemonderzoek. Diverse onderzoeken gecombineerd uitvoeren scheelt u tijd én geld. Stel er ligt een rijweg waarvan u het asfalt, de fundatie en de onderliggende grondlaag wilt afvoeren. Dan wilt u de verschillende lagen onderzocht hebben ten behoeve van de afvoer van grond, baggerspecie en/of (niet) vormgegeven bouwstoffen. Als we bodemonderzoek onder het asfalt uitvoeren, boren we sowiezo al door het asfalt en door de funderingslaag om bij de bodem te komen. Als alles eruit is, kan elk materiaal als het nodig is direct ook onderzocht worden.

Laat u adviseren

Doordat BK ingenieurs zeer veel ervaring heeft met de diverse protocollen, kunnen wij voor u in één klap, voor elk scenario, álle benodigde onderzoeken uitvoeren. Onze adviseurs denken graag met u mee en adviseren u welke onderzoeken nodig zijn met het oog op de doelstelling en voorgenomen werkzaamheden in uw project.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 en vraag naar Harald de Bruijn of e-mail naar [email protected] 

Gerelateerde projecten

BK ingenieurs, Audeta Ingenieurs, Rijkswaterstaat, loswallen, waterbodemonderzoek, bodemonderzoek, grondonderzoek, verhardingsonderzoek, baggerspecie, ingenieursdiensten, samenwerkingsraamovereenkomst.

Project

BK ingenieurs als combinant van Audeta Ingenieurs aan de slag voor Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat verzocht Audeta Ingenieurs op basis van de samenwerkingsraamovereenkomst…

Lees meer
BK ingenieurs, ProRail, verkennend bodemonderzoek, verkennend waterbodemonderzoek, asbestinventarisatie, asbestonderzoek, milieuhygiënisch bodemonderzoek, milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, traject, rails, Raalte, Beilen, Heino, Wierden, Zwolle, Enschede,

Project

(Water)bodem- asfalt- en asbestonderzoek voor ProRail

In opdracht van ProRail B.V. heeft BK ingenieurs een verkennend bodemonderzoek, verkennend…

Lees meer
BK ingenieurs, onderzoek IJsseldijk, Olst, Zwolle, Boskalis, Projectteam IJsselwerken, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Olst-Zwolle

Project

Grootschalig verhardingsonderzoek dijk Olst-Zwolle

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma moet de dijk langs de IJssel worden versterkt om…

Lees meer
Rijksvastgoedbedrijf, asfaltonderzoek, betonbonderzoek, fundatieonderzoek, verkennend bodemonderzoek, BK ingenieurs, vliegbasis

Project

Asfalt-, beton- en fundatieonderzoek en verkennend bodemonderzoek

Het is natuurlijk een eer en een verantwoordelijkheid om voor trouwe opdrachtgever…

Lees meer