HomeProjectenZes partijkeuringen in verticaal gelaagde grond

Project

Amsterdam

Zes partijkeuringen in verticaal gelaagde grond

LocatieAmsterdam

OpdrachtgeverGemeente Amsterdam

Periodejuli 2022

Betrokken partijenDaemen milieutechniek

In opdracht van Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling heeft BK Ingenieurs B.V. in Amsterdam met Daemen milieutechniek in onderaanneming zes partijkeuringen voor grond uitgevoerd conform het Besluit bodemkwaliteit. BK ingenieurs is gecertificeerd voor BRL SIKB 1000.

Aanleiding en doel

De partijkeuringen voeren we uit in verband met afvoer van de grond van de locatie. Op de locatie komt nieuwbouw met onderkeldering. Het doel is om vast te stellen wat de gemiddelde milieuhygiënische kwaliteit van de partijen is. Als je dit weet, kun je namelijk de mogelijkheden voor hergebruik bepalen.

Besluit bodemkwaliteit

De onderzoeksstrategie is afgestemd op de voorschriften uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en is gebaseerd op de onderzoeksgegevens uit het al eerder uitgevoerde verkennend bodemonderzoek. Bij een in-situ partijkeuring houden we altijd rekening met eventuele verschillende grondsoorten, het historisch gebruik en de verwachte kwaliteit. Op basis hiervan bepalen we onder andere of we naast het standaard AP04-pakket en PFAS nog andere parameters moeten laten onderzoeken. In dit geval is op basis van de reeds bekende gegevens een partijindeling gemaakt waarbij de grond in zes verticale deelpartijen is ingedeeld.

Uitvoering

De mechanische boringen zijn uitbesteed aan Daemen Milieutechniek en zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2100 protocol 2101. Een veldwerker van BK ingenieurs heeft de partijkeuringen uitgevoerd conform protocol BRL SIBK 1001.

Bijzonderheid

Speciaal aan deze locatie is dat de onderzochte partijen zes in-situpartijen grond zijn, die zich verticaal onder elkaar bevinden tot circa 5 meter diepte. De lagen met verschillende kwaliteitsklassen moeten afzonderlijk afgegraven en in depot gezet worden voor hergebruik. Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 en vraag naar Simon-Jan Bosch of bel hem rechtstreeks op 088 321 26 31  

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Zeeburgerdijk, BK ingenieurs, De Alliantie, VORM, Leger des Heils, ontwikkeling, sociale huurwoningen,

Project

11 april 2023

Quickscan voor ontwikkellocatie Zeeburgerdijk te Amsterdam

Woningcorporatie De Alliantie Ontwikkeling gaat de locatie Zeeburgerdijk 209-265 omvormen tot een…

Lees meer