HomeProjectenMultidisciplinair project voor BK ingenieurs in Oudewater

Project

Oranje Bolwerck te Oudewater

Multidisciplinair project voor BK ingenieurs in Oudewater

Arbo&veiligheid, bodem en civiele techniek aan de slag voor Oranje Bolwerck

LocatieOranje Bolwerck te Oudewater

OpdrachtgeverGemeente Oudewater

Periodejuni 2021 - medio 2023

Betrokken partijenScherrenberg B.V. Nieuwegein, sanering
Nationale Bomenbank, herplanten platanen

BK ingenieurs is in opdracht van Gemeente Oudewater intensief betrokken als bodem- en civieltechnisch adviseur bij nieuwbouwproject Oranje Bolwerck te Oudewater. Het Bolwerck is door de gemeente ter ontwikkeling aangeboden. Op de locatie komen vijftig appartementen en zestig ondergrondse parkeerplaatsen. Een prachtige historische plek om te wonen! Het plan bestaat uit tien goedkope koopwoningen, tien sociale huurwoningen en dertig koopwoningen in een hogere prijsklasse.

Bouwrijp maken

Voorafgaand aan de bouw diende het terrein bouwrijp gemaakt te worden. De voornaamste werkzaamheden bij de bouwrijpfase betroffen het saneren van het terrein, opruimen van diverse materialen oftewel opschonen van het terrein en het verplanten van drie zeer grote platanen naar elders op het terrein.

Voordat de sanering kon beginnen, heeft BK ingenieurs verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd en aanvullend bodem- en asbestonderzoek op de locatie. Ten behoeve van de sanering hebben wij een V&G-plan ontwerpfase en een saneringsplan opgesteld en een BUS-melding uitgevoerd.

Het bouwrijp maken is verzorgd door Scherrenberg uit Nieuwegein onder directievoering, toezicht en milieukundige begeleiding van BK ingenieurs. De Platanen zijn onder toezicht van BK ingenieurs verplant door Nationale Bomenbank.

Na afloop van de sanering hebben wij de bodemsanering geëvalueerd en gerapporteerd.

De engineering van de woonrijpfase gaat BK ingenieurs waarschijnlijk ook doen. Dat houdt in de technische begeleiding van de ontwerpen buitenruimte en het bestek en tekeningen maken ten behoeve van het woonrijp maken. Een mooi project om bij betrokken te zijn.

Historische plek

Het Bolwerck ligt aan de zuidzijde van het historische centrum van Oudewater en is een bijzondere historische en markante locatie. Het Bolwerck wordt omgrenst door het gemeentelijk monument de Grote Gracht en de Sint Janstraat. Vlakbij het Bolwerck liggen monumenten zoals de St. Franciscuskerk en de voormalige openbare school.

De nieuwbouw is geïnspireerd op de historische contouren van de vestingwal uit 1747. Deze contouren zijn te zien in foto 9. De gelaagdheid van het gebouw wekt de suggestie van een stadswal. Langs het water van de Grote Gracht volgt de stadswal de contour van de vesting. Zo sluit het complex stedenbouwkundig en  architectonisch aan bij de historie van de plek. Op foto 1 en 7 zijn artist impressions te zien van de uiteindelijke situatie door Jillis Kinkel, Architect.

Het terrein zal een groene aantrekkelijke ruimte worden met hoofdzakelijk een wandelpad, nader te bepalen beplanting tussen de bestaande deels monumentale bomen. De bouw is inmiddels gestart. De oplevering van de woningen vindt waarschijnlijk in het derde of vierde kwartaal 2023 plaats.

Gemeente deels eigenaar 

Opmerkelijk feit is dat Gemeente Oudewater in het plan Oranje Bolwerck tien goedkope appartementen aankoopt. De appartementen worden goedkoper dan de gangbare marktprijs verkocht met erfpachtconstructie aan geïnteresseerden uit Oudewater. Met de constructie KoopGarant maken op deze manier ook starters en huishoudens met lagere inkomens kans op een woning. Doet een koper zijn huis in de verkoop, dan koopt de gemeente de woning terug. De gemeente en de koper delen in de (positieve of negatieve) waardeontwikkeling bij toekomstige verkoop. Op deze manier kan de gemeente de woning steeds opnieuw verkopen voor een betaalbare prijs.

Meer weten over dit project, neem dan contact op met Nico Wiltenburg. Benieuwd hoe BK ingenieurs opdrachtgevers kan ontzorgen, neem contact op met één van onze vestigingsmanagers.

 

Foto 2 met dank aan Roj Younis en zijn drone.

 

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Sonic boorstelling, partijkeuringen, partijkeuringAmsterdam, BK ingenieurs, Daemen milieutechniek

Project

11 november 2022

Zes partijkeuringen in verticaal gelaagde grond

In opdracht van Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling heeft BK Ingenieurs B.V. in Amsterdam met…

Lees meer