HomeProjectenZonhove, een wijk waar iedereen wel wil wonen

Project

Son en Breugel, Noord-Brabant

Zonhove, een wijk waar iedereen wel wil wonen

Vernieuwde zorgwijk voor Son

LocatieSon en Breugel, Noord-Brabant

OpdrachtgeverKarres+Brands landschapsarchitectuur en stedenbouw

Periode2018 -

Betrokken partijenStichting SWZ
Van Aarle de Laat
Gemeente Son en Breugel
Pauwert architectuur

In Son komt een vernieuwd onderkomen voor de cliënten van Zonhove. De huidige bebouwing is niet meer geschikt voor adequate verzorging, deze gaat gefaseerd vervangen worden door nieuwbouw. Karres en Brands landschapsarchitectuur maakte op basis van de wensen van (zorg)medewerkers van SWZ, bewoners en hun verwanten samen met adviseurs een masterplan en schakelde BK ingenieurs in.

BK ingenieurs, team civiel verzorgt in hun opdracht diverse advieswerkzaamheden, inventariseert de benodigde vergunningen en stelt de kostenraming op op basis van het Voorlopig Ontwerp. Team arbo & veiligheid levert het V&G-plan.

Ook stelt BK ingenieurs, team bouw- & milieuadvies voor bouwmanagementbureau Van Aarle de Laat een boomvitaliteitsplan op voor dit project, wat begint met  boomgerelateerd onderzoek. Onze collega’s voeren een volledige bomeninventarisatie uit in het plangebied naar soort, leeftijd, diameter op borsthoogte, kroonprojectie, vitaliteit van de kroon, stam en stamvoet, exacte standplaats, levensverwachting en waardebepaling/-taxatie. Dit alles verwerken zij in een boomvitaliteitsplan. Daarnaast voeren zij een parkeerberekening uit voor het gehele terrein in de nieuwe situatie. Deze wordt samen met het nieuwbouwplan getoetst aan CROW-publicatie 317 en -richtlijn ASW-2012.

Zonhove is een wijk in een dorp

In de unieke ‘wijk’ Zonhove wonen ongeveer 170 cliënten beschermd, midden in het dorp Son en Breugel. Het hele terrein is rolstoelvriendelijk. Je vindt er geen stoepen, maar brede straten. Vanuit de woningen is alles makkelijk bereikbaar. Cliënten rijden zelf of met begeleiding naar school, dagactiviteiten, lunchroom, zwembad en recreatie. Maar ook naar het dorpshart.

Zonhove is een echte wijk waar iedereen wel zou willen wonen. In knusse woningen wonen cliënten van alle leeftijden met een (ernstig) meervoudige beperking. In groepen van vijf tot acht cliënten wonen zij in groepswoningen ‘op Zonhove’. Sommige in gemengde woningen, andere in gespecialiseerde groepen voor autisme, niet-aangeboren hersenletsel of epilepsie. Er is ook een logeerhuis voor kortdurend verblijf.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Nico Wiltenburg.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

1 november 2019

Landmeters zetten fietstunnel uit binnen 48 uur

De Spinozabrug in Utrecht, de verbinding tussen Oog in Al en Jaffa, kreeg een fietstunnel. Binnen…

Lees meer