Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

Veiligheids- en gezondheidsplan

Het V&G-plan staat voor veiligheids- en gezondheidsplan. In het geval van omvangrijke projecten met meerdere uitvoerende partijen of werkzaamheden met bijzondere risico’s bent u vanuit het Arbobesluit verplicht een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op te stellen.

Het V&G-plan bestaat uit zowel ontwerp- als uitvoeringselementen. BK ingenieurs helpt u daar graag bij. Ook als het gaat om het beoordelen van een bestaand V&G-plan door een van onze veiligheidskundigen.

Veiligheidskundigen werken nauw samen

BK ingenieurs biedt professionele ondersteuning bij het op peil brengen en houden van de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie. Onze adviseurs zijn specialisten op het gebied van veiligheid, gezondheid, omgevingsmanagement en certificeringen. Zij werken nauw met elkaar samen, maar ook met andere vakgebieden binnen BK ingenieurs.

Veiligheids- en Gezondheidsplan bepaalt veiligheidsklasse

Eén van de vaste onderdelen van een veiligheids- en vezondheidsplan is het vaststellen van de veiligheidsklasse van de uit te voeren werkzaamheden. De resultaten van het verkennend en/of nader bodemonderzoek dienen daartoe tot input. De criteria voor het vaststellen van de veiligheidsklassen zijn opgenomen in de CROW-publicatie 400. Dat geldt ook voor de te nemen maatregelen op het gebied van veiligheid. Een veiligheidskundige bepaalt uiteindelijke de definitieve veiligheidsklasse.

Deskundig leidinggevende projecten (DLP) verantwoordelijk voor uitvoering taken

Na het opstellen en goedkeuren van het V&G-plan draagt de veiligheidskundige zijn taken over aan de DLP (deskundig leidinggevende projecten) of R-DLP (geregistreerd deskundig leidinggevende projecten). Hij/zij is er vervolgens verantwoordelijk voor dat de in het V&G-plan beschreven maatregelen worden nageleefd. De R-DLP legt ook alle meetresultaten en andere bijzonderheden vast in het logboek. De veiligheidskundige blijft langs de zijlijn betrokken als adviseur.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

Elements, Stad tussen de bomen, Haarlem, BK ingenieurs, Gemeente Haarlem, Schalkwijk, Dura Vermeer, herinrichting, herontwikkeling, begiedsontwikkeling, openbare ruimte, klimaatadaptatie, hemelwaterafvoer, retentie, greppel, NUTS-tracé, KLIC, projectmanagement, civiele techniek, technisch tekenen, rioolberekening.

Project

Regisseur in gebiedsontwikkeling Stad tussen de bomen

Voor ‘Stad tussen de bomen’ werkt BK ingenieurs mee aan de herinrichting van de openbare…

Lees meer
Oudewater, Oranje Bolwerck, inhijsen plataan, BK ingenieurs, nationale bomenbank, herplanten, sanering

Project

Multidisciplinair project voor BK ingenieurs in Oudewater

BK ingenieurs is in opdracht van Gemeente Oudewater intensief betrokken als bodem- en…

Lees meer

Project

Floating Gardens

Het gebied rond station Sloterdijk transformeert in hoog tempo van kantorenlocatie naar gemengd…

Lees meer

Project

Openluchttheater De Pinkenberg

Dit verkennend en asbest-in-grondonderzoek voeren wij uit op een bijzondere locatie:…

Lees meer