HomeProjectenGRZN blijft open dankzij snelle PFAS-analyses

Project

Nieuwkuijkseweg te Cromvoirt

GRZN blijft open dankzij snelle PFAS-analyses

Snel leren, ontwikkelen en schakelen in partijkeuringen

LocatieNieuwkuijkseweg te Cromvoirt

OpdrachtgeverGrond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland

Periodezomer 2019

In de zomer van 2019 werd het spannend voor Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland. Het tijdelijk handelingskader PFAS dreigde de grond- en reststoffenstromen tot staan te brengen. Door snel leren en handelen kregen de adviseurs en het veldwerkteam van BK ingenieurs het voor elkaar toch de partijkeuringen te leveren. De grondbank kon open blijven.

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland slaat tijdelijk grond en reststoffen op. Op de locatie voert BK ingenieurs met enige regelmaat partijkeuringen uit conform het Besluit bodemkwaliteit. Wanneer de te onderzoeken partijen grond asbestverdachte bijmengingen bevatten, onderzoeken wij deze ook op asbest.

Tijdelijk handelingskader PFAS

Midden in de vakantieperiode, vlak voor de bouwvak in regio zuid, werd op 8 juli 2019 het ‘tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ gepubliceerd. Dit handelingskader kon grote gevolgen hebben voor de grond- en reststromen, die wél door moesten gaan.

Aanvullend bemonsteren op PFAS

Direct na het ingaan van het tijdelijk handelingskader bemonsterden de adviseurs en het veldwerkteam de nieuwe partijen aanvullend voor PFAS-analyses. Daarnaast keurden zij met enige spoed enkele reeds gekeurde partijen aanvullend voor PFAS. Al snel bleek dat ons eigen laboratorium nog geen PFAS-analyses konden uitvoeren. Bij het enige laboratorium in Nederland dat wél PFAS-analyses kon uitvoeren, liep de analysetermijn al snel op tot zes weken door het enorme aanbod en de beperkte capaciteit.

Wachttijd verkorten

Door te rapporteren zodra de PFAS-analyses binnen waren, hebben we getracht de wachttijd voor onze opdrachtgever zo kort mogelijk te houden. Zodra ons vaste laboratorium ook PFAS-analyses kon uitvoeren, werd de analysetermijn teruggebracht tot circa twee weken. Hiermee konden wij de rapportages sneller leveren.

Toetsingsprogramma ontwikkelen

Laboratoria bieden zelf geen toetsingsprogramma’s voor PFAS. Wij hebben hierop ingespeeld door zelf een toetsingsprogramma te maken dat in de rapportages opgenomen kon worden. Op deze manier kreeg onze opdrachtgever een duidelijke weergave van de PFAS-gehalten en -overschrijdingen.

BK ingenieurs werd kenniscentrum PFAS

Door het snelle handelen en schakelen hebben we ons de PFAS-problematiek in korte tijd eigen gemaakt, waardoor wij veel meer opdrachtgevers van dienst konden zijn. Met het uitvoeren van partijkeuringen, maar ook met het geven van informatie, presentaties en kennissessies over PFAS.

Hebt u vragen, wilt u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen? E-mail naar [email protected] of bel 088 321 25 00 en vraag naar Linda Roskes.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Dit project is geplaatst in het volgende dossier:

Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

13 december 2019

Achtergrondwaardeonderzoek PFAS gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht wilde graag weten welke gehalten aan PFAS er binnen de gemeente in de bodem…

Lees meer