HomeProjectenLaatste fase langlopende sanering

Project

Harderwijk

Laatste fase langlopende sanering

milieukundige begeleiding Waterfront Harderwijk

LocatieHarderwijk

OpdrachtgeverProjectbureau Waterfront

Periodemaart - april 2020

Betrokken partijenBoskalis Nederland B.V.

Het project Waterfront te Harderwijk is voor BK ingenieurs één van de langstlopende projecten. Vanaf 2013 verzorgen wij de milieukundige begeleiding bij de sanering. Dit jaar gaat de laatste fase in voor ons.

De locatie betreft een voormalig bedrijventerrein waar onder andere Asbestona stond, één van de twee Nederlandse asbestfabrieken. De bodem is als gevolg van de bedrijfsactiviteiten verontreinigd geraakt met asbest, minerale olie, zware metalen en PAK. In opdracht Projectbureau Waterfront wordt het gebied nu ontwikkeld tot woonlocatie. De bodem moest worden gesaneerd. De sanering bestaat in dit geval uit het aanbrengen van een leeflaag met een dikte van twee meter. Om de leeflaag aan te brengen, heeft Boskalis een nieuwe techniek ontwikkeld, ‘Beaudredge’. Door middel van onderzuigen van schoon zand van onder de verontreinigde bodemlaag, zakt de verontreinigde laag naar beneden. Boskalis ontwatert het schone zand en brengt het als leeflaag weer aan op de verontreiniging.

Watergang toegevoegd aan plan

Nadat de sanering al was uitgevoerd in deelgebied ‘Stadswerven’, is een watergang aan het plan toegevoegd. Onlangs is deze watergang dwars door de asbestverontreiniging gegraven, een voormalig vloeiveld met asbestpulp met zeer hoge concentraties.  De hierbij vrijgekomen met asbest verontreinigde grond is deels elders op de locatie herschikt en deels afgevoerd naar een stortplaats.

Oude techniek bij asbestsanering

Tijdens deze werkzaamheden verzorgden onze collega’s Jeroen Obbink en Koene Boverhoff de milieukundige begeleiding conform BRL 6001. Voordat de watergang is gegraven, is aan weerszijden van de watergang een definitieve stalen damwand aangebracht, onder andere ter voorkoming van verspreiding van de asbestverontreiniging. Na ontgraven is de bodem afgedekt met stortsteen. Om dit gecontroleerd uit te kunnen voeren, is een oude techniek van zinkstukken van gevlochten wilgentakken gehanteerd. Het zinkstuk blijft in eerste instantie drijven, maar na aanvullen met stortstenen, zakt het zinkstuk langzaam naar beneden. Hierdoor wordt contact met de hieronder nog aanwezige asbesthoudende laag voorkomen.

Wilt u meer weten over dit project of hebt u vragen over milieukundige begeleiding of asbestsanering in het algemeen? Neemt u contact op met Dennis Heuveling of bel 088 321 25 00.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

2 juni 2020

Singelgrachtgarage

In Amsterdam komt een ondergrondse parkeergarage, de Singelgrachtgarage-Marnix. De garage biedt…

Lees meer