HomeProjectenSingelgrachtgarage

Project

Singelgracht, Marnixkade en Nassaukade Amsterdam

Singelgrachtgarage

Machinale boringen in centrum Amsterdam

LocatieSingelgracht, Marnixkade en Nassaukade Amsterdam

OpdrachtgeverBoskalis Nederland B.V.

Periodemei - juni 2020

Betrokken partijenGemeente Amsterdam

In Amsterdam komt een ondergrondse parkeergarage, de Singelgrachtgarage-Marnix. De garage biedt straks ruimte aan 800 voertuigen. De bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen. In de plaats daarvan komt groen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers. Het grootste deel van deze parkeergarage is bedoeld voor auto’s van bewoners en van in de buurt gevestigde ondernemers. De garage komt in het deel tussen het 2e Marnixplantsoen en het Marnixbad (Centrum) en tussen de 2e Hugo de Grootstraat en het Frederik Hendrikplantsoen (West)

Monitoring grondwaterstand

In verband met de voorbereiding op de bouwwerkzaamheden voor de Singelgrachtgarage voert BK ingenieurs een monitoring van de grondwaterstand uit, waarvoor wij enkele peilbuizen plaatsen rondom de damwand. De machinale boringen in hartje Amsterdam voeren we uit met onze mechanische avegaar-boorstelling conform BRL SIKB 2100, protocol 2101.

Voor iedere peilbuis maken we een separaat boorgat. In het boorgat brengen we een 32 mm HDPE-peilbuis (binnendiameter 25 mm) aan, met een filter van één meter lengte. Het filtrerende deel brengen we aan ter diepte van de te verwachten grondwaterstand. Op maaiveldniveau werken wij de peilbuizen af met een kunststof straatpot.

PFAS-onderzoek

Ter plaatse van de Singelgracht is in het verleden waterbodemonderzoek uitgevoerd. Ook zijn enkele plaatselijke sterke verontreinigingen nader in kaart gebracht. In verband met het voorgenomen baggerwerk en de afvoer van de vrijkomende baggerspecie onderzoeken wij de waterbodem aanvullend op PFAS. Dit gebeurt omdat PFAS in het genoemde waterbodemonderzoek niet was meegenomen. Dit onderzoek richt zich op de bovenste 2,5 meter van de waterbodem.

In-situpartijkeuringen

Verder voeren wij een aantal in-situpartijkeuringen uit, in verband met de ontgraving van de inrit, liftschachten en een uitblaasvoorziening van de parkeergarage. Het doel van de partijkeuringen is om met de verkregen milieuhygiënische verklaring van de grond, de grond elders te kunnen hergebruiken. In of buiten Amsterdam, e.e.a. conform het Besluit bodemkwaliteit. Deze partijkeuringen voeren onze boormeesters uit met behulp van de Nordmeyer.

Raamcontract

BK ingenieurs voert de werkzaamheden voor Gemeente Amsterdam uit onder het geldende raamcontract voor land- en waterbodemonderzoek dat wij sinds 2012 hebben. En onder raamcontract het voor partijkeuringen, dat vorig jaar gesloten is.

Wilt u meer weten over dit project specifiek, neem contact op met Tamara Arens. Hebt u vragen onze werkzaamheden in Amsterdam of onze dienstverlening in het algemeen? Neem contact op via 088 321 2520 of stuur een e-mail.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

11 juni 2020

Bouwrijpmaken fase 1 Kruisvaartkade Utrecht

Al eerder informeerden wij u over het project Kruisvaartkade in Utrecht. Op het voormalige…

Lees meer