HomeProjectenWaterfront Harderwijk

Project

Harderwijk

Waterfront Harderwijk

Wonen en werken op grootste asbestsaneringslocatie van Nederland

LocatieHarderwijk

OpdrachtgeverProjectbureau Waterfront

Periode2013 - heden

Betrokken partijenBoskalis Nederland B.V.
Gemeente Harderwijk

11 september 2019: fase 3 van project Waterfront Harderwijk is van start gegaan. Fase 3 bestaat uit de ontwikkeling van De Stadswerven en De Kades. Al sinds 2013 doet BK ingenieurs bij dit project de milieukundige begeleiding.

Over de Kades en de Stadswerven

Planfase 3 Waterfront Harderwijk gaat over de bouw van 724 woningen in twee wijken. De Stadswerven krijgt het karakter van de binnenstad, terwijl De Kades een meer industrieel karakter krijgt. De woningen liggen dichtbij of aan het water. Er komt in De Stadswerven een voor kleine vaartuigen doorvaarbare gracht, in De Kades komen drie door water omgeven woonblokken.

Ook tijdens de bouw verzorgt BK ingenieurs de milieukundige begeleiding.

Waterfront grootste asbest-in-grondverontreiniging van Nederland

Op de locatie Waterfront, 12o hectare groot, was vanaf 1935 tot 1985 een fabriek van Asbestona gevestigd. Deze fabriek loosde jarenlang het afvalwater op vloeivelden, wat in de loop van de tijd enkele meters dik asbestsediment opleverde. Die troep kon niet blijven liggen.

Om de locatie te kunnen gaan saneren is het overgrote deel van de bebouwing gesloopt. Alleen de historische molen en enkele kleinere gebouwen overleefden de sloophamer. Veel bedrijven én een jachthaven zijn verplaatst, eilanden en rustgebieden zijn aangelegd. Er kwam een watersportboulevard en er vindt woningbouw plaats.

Saneren met de Beaudredge

De sanering van meer dan 80.000 kuub zeer sterk met asbest verontreinigde grond heeft aannemer Boskalis aangepakt op een unieke en innovatieve manier. Alle asbest afgraven en afvoeren zou veel te duur worden. Bovendien zou afgraven van de vervuilde bodemlaag gevaar opleveren voor de volksgezondheid door vrijkomen van de asbestvezel. Daarom heeft Boskalis de Beaudredge ontwikkeld. Deze machine zuigt schoon zand op uit de leeflagen op zeven meter diepte en legt deze bovenop de vervuiling. Op deze manier komt de asbestlaag minimaal twee meter lager te liggen, onder de grondwaterspiegel. Asbest kan daar geen kwaad. Het is immobiel, wat betekent dat het zich niet verplaatst. Als signaallaag is er een doek aangebracht. Wanneer je gaat graven, kom je het signaaldoek tegen.

Milieukundige begeleiding

Voor Nederlandse begrippen is Waterfront Harderwijk een zeer omvangrijke asbestsanering geweest. De milieukundige begeleiding en toezicht op alle processen binnen dit project komen al sinds 2013 voor rekening van BK ingenieurs, evenals de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Wilt u meer weten over dit grootschalige, langlopende project? Neem contact op met Dennis Heuveling via 088 321 25 20.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

21 oktober 2015

Twee turborotondes in Drachten

In Drachten wordt hard gewerkt om de bereikbaarheid van de Friese plaats – 45.000 inwoners – te…

Lees meer