HomeProjectenNieuwe Vesting Bergen op Zoom

Project

Bergen op Zoom, Nieuwe Vesting / Oude Havenkanaal / Rijtuigweg

Nieuwe Vesting Bergen op Zoom

Gefaseerd saneren van bedrijventerrein

LocatieBergen op Zoom, Nieuwe Vesting / Oude Havenkanaal / Rijtuigweg

OpdrachtgeverGemeente Begen op Zoom

Periodefase 1: 2014-2019, fase 2: mei-december 2020

Betrokken partijenAannemingsbedrijf Gubbels

Aan de rand van de historische stadskern van gemeente Bergen op Zoom lag een voormalig bedrijfsterrein. De gemeente heeft dit gebied ontwikkeld voor woningbouw en bedrijfsterrein. Voor deze ontwikkeling was onder andere een bodemsanering noodzakelijk. De gemeente heeft hiervoor een leeflaagsanering uitgevoerd met verwijdering van enkele mobiele verontreinigingsspots met minerale olie en VOCl. Tijdens de uitvoering van de sanering zijn diverse historische elementen hersteld, waaronder de kademuur en grachten.

Fase 1 – milieukundige begeleiding grondsanering

De taak van BK ingenieurs bestond eruit de milieukundige begeleiding te verzorgen tijdens de grondsanering en de nazorg op de locatie Nieuwe Vesting en Oude Havenkanaal. De nazorg betekent het in stand houden van de leeflaag. In deze fase hebben aannemers op diverse momenten graafwerkzaamheden uitgevoerd onder de leeflaag. Deze vinden plaats onder milieukundige begeleiding, vanwege de verontreinigingen die nog aanwezig zijn onder de aangebrachte leeflaag.

Fase 2 – bodemsanering

Uitvoeren van een bodemsanering, nu aan de Rijtuigweg. Op de locatie heeft in de negentiende eeuw een suikerbietenfabriek gestaan. In de grond hebben we nog restanten aangetroffen van suikerbietenafval. De sanering bestaat uit het aanbrengen van een leeflaag er plaatse van de geplande woningen en infrastructuur. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de milieukundige processturing en verificatie, uitvoeren van partijkeuringen en verslaglegging in een eindevaluatierapport.

Meer weten over dit project of vragen over de werkzaamheden? Peter van Zon staat u graag te woord. 

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

13 augustus 2020

Milieukundige begeleiding sanering conform BRL6002

In april en mei 2020 heeft BK ingenieurs de milieukundige begeleiding verzorgd van een conventionele…

Lees meer