HomeProjectenBouwrijpmaken fase 1 Kruisvaartkade Utrecht

Project

Tussen Jan van Foreeststraat en Dichtersbaan, Utrecht

Bouwrijpmaken fase 1 Kruisvaartkade Utrecht

Straks gasloos wonen met energieneutrale ambitie

LocatieTussen Jan van Foreeststraat en Dichtersbaan, Utrecht

OpdrachtgeverKruiswissel B.V.

Periodeoktober 2019 - augustus 2020

Al eerder informeerden wij u over het project Kruisvaartkade in Utrecht. Op het voormalige postexpeditieknooppunt verrijst een woonwijk. In het gebied, op loopafstand van het centrum en station Utrecht Centraal, staan leefbaarheid en duurzaamheid centraal. De wijk wordt geheel gasloos. Er is extra aandacht voor zaken als geluid, regenwaterbehoud en fijnstof. De ontwikkelaar volgt bij de realisatie bovendien zo veel mogelijk een circulair bouwproces.

Fase 1

Onze opdracht tijdens het gehele project is directievoeren en toezicht houden op de bouwrijpmaakwerkzaamheden die de aannemer uitvoert. De aannemer sloopt de betonbak en brengt het gebied op hoogte. Ook brengt hij oeververdediging aan en pompinstallaties. Onze medewerkers op kantoor verzorgen de BackOffice. Zij zorgen voor onderzoek, tekenwerk, civieltechnisch en milieukundig advies vanuit de directie en de opdrachtgever. Deze update betreft het bouwrijpmaken fase 1 ter voorbereiding van de bouw van appartementen en grondgebonden woningen in zeven bouwblokken. Dit gebeurt in de volgorde zoals weergegeven in onderstaand schema. BRM staat voor bouwrijpmaken.

bouwplattegrond

Bodemsanering

De ontwikkellocatie Kruisvaartkade is zoals genoemd een voormalig expeditieknooppunt. Door de toenmalige spooractiviteiten is de locatie intensief belast met zwaar materieel. Door deze en andere in het verleden verrichte activiteiten, zijn op het terrein meerdere bodemverontreinigingen ontstaan. Eind vorige en begin deze eeuw zijn er meerdere saneringen uitgevoerd op de locatie. BK ingenieurs heeft voor aanvang van de huidige gebiedsontwikkeling de bodem op het gehele terrein onderzocht.

Momenteel hebben onze bodemdeskundigen een adviserende en sturende rol. Een milieukundig begeleider begeleidt de saneringswerkzaamheden intensief, De projecteiding vanuit BK ingenieurs beoordeelt de uitvoering en het grondverzet.

Bouwrijpmaken Kruisvaartkade

Het bouwrijpmaken bestaat uit

  • bomenkap, de sloop van oude kelderwanden, keldervloer en geluidsmuren van het expeditieknooppunt van de voormalige PTT;
  • aanbrengen van 600 meter stalen damwand inclusief klapankers, vanwege het hoogteverschil in het terrein;
  • aanleg van infiltratiekratten en overige riolering inclusief pompgemalen, persleidingen en overstorten;
  • aanleg van kabels en leidingen voorde toekomstige bebouwing, verlichting, ondergrondse containers et cetera;
  • aanleg van een tijdelijke bouwweg en tijdelijk parkeerterrein voor bouwverkeer inclusief verlichting en riolering;
  • afgraven en afvoeren van grond. Uitvoeren van bodemonderzoek, milieukundige begeleiding bij bodemsaneringswerkzaamheden;
  • begeleiden archeologische onderzoek na aantreffen vondsten;
  • aanleg op- en afritten;
  • plaatsen van een houten damwand langs de Kruisvaart.

Eind 2020 start de bouw van de woningen in bouwblok 1. BK ingenieurs zal tot zeker mei 2022 verbonden zijn aan project Kruisvaartkade.

Hebt u vragen over dit project of hebt u ook projectplannen en wilt u overleggen? Neemt u gerust contact op met Niels Böhmer of belt u 088 321 25 00.

Foto’s met dank aan Ramon Philippo van RAP fotografie en medewerkers van BK ingenieurs.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

16 juli 2020

Nieuwe Vesting Bergen op Zoom

Aan de rand van de historische stadskern van gemeente Bergen op Zoom lag een voormalig…

Lees meer