HomeProjectenCivil and environmental due diligence op twintig onderdelen voor De Alliantie

Project

Regio Amsterdam en Almere

Civil and environmental due diligence op twintig onderdelen voor De Alliantie

Samenwerkingspartners voor De Alliantie Ontwikkeling

LocatieRegio Amsterdam en Almere

OpdrachtgeverDe Alliantie Ontwikkeling B.V.

Periode2017 -

Betrokken partijenburo BOOT

In 2017 tekenden BOOT en BK ingenieurs samen een raamovereenkomst voor Woningcorporatie de Alliantie Ontwikkeling BV. In 2020 is dit omgezet in een samenwerkingsovereenkomst zonder einddatum. Hoogste tijd voor een update over de werkzaamheden.  

Civil and environmental due diligence

‘Het ontwikkelproces is door de jaren heen steeds uitdagender geworden. Dit komt met name door de beperkte bouwlocaties, complexe wensen en aangescherpte wetgeving en (gemeentelijk) beleid’, zegt Twan Geluk. Sinds enige tijd is hij namens BK ingenieurs projectmanager in dit samenwerkingsverband.

De taak van BOOT en BK ingenieurs is om bij het aankoop- en ontwikkelproces op twintig onderdelen een beoordeling te maken van de potentiële risico’s en kansen. Ook wel een quickscan of een civil and environmental due diligence genoemd. Het gaat hier om zaken als vergunningen, bodemkwaliteit, niet gesprongen explosieven, veiligheid, hittestress, flora en fauna en andere omgevingsfactoren. Per onderdeel onderzoeken we of er risico’s zijn op basis van tijd, geld, omgeving, veiligheid en imago. Als uit de onderzoeken risico’s voortvloeien, doen we een voorstel voor beheersmaatregelen. Door de verschillende onderdelen te beoordelen, kunnen wij voor de beoogde ontwikkelingen een hoogwaardig risicodossier opbouwen.

Risico’s in vroeg stadium in beeld

Met de uitkomsten van de onderzoeken heeft De Alliantie snel inzicht in potentiële risico’s en kansen. Hierdoor kunnen zij in een vroeg stadium van het proces keuzes maken en potentiële risico’s (laten) beheersen.

Uitvoering

De quickscan oftewel de civil and environmental due diligence voeren wij uit op basis van specifieke projectgegevens, openbare informatie en ervaringen. Het kan zijn dat afhankelijk van de fase van de ontwikkeling er niet veel informatie beschikbaar is. Of dat de beschikbare informatie te abstract is. Als het nodig is kunnen wij voor de scan zelfstandig op bijna alle onderdelen (indicatief) aanvullend onderzoek uitvoeren. Op deze manier kunnen wij snel ontbrekende en essentiële informatie toevoegen aan de scan. Is het in verband met huidig gebruik, verwervingsproces of kosten niet gewenst om in een vroeg stadium (indicatief) aanvullend onderzoek uit te voeren, dan beoordelen wij de waarderingen met wat meer onzekerheid op basis van ervaringen en gebiedskennis.

Bouwrijp opleveren

Wanneer het besluit is genomen om locaties en opstallen aan te kopen of te starten met het daadwerkelijke ontwikkelproces kunnen wij eventueel alle werkzaamheden in gang zetten om de locatie bouwrijp op te leveren. Denk hierbij aan de benodigde onderzoeken, vergunningen, (bouw)begeleiding, directievoering en projectmanagementwerkzaamheden.

Omdat wij verschillende vakteams met veel expertises in huis hebben én een eigen veldwerkteam met milieukundig veldwerkers en inventariseerders, zijn de lijnen kort en kunnen we snel schakelen. De Alliantie ervaart dit als een extra voordeel.

Verdeeld en toch samen

Topografisch hebben ingenieursbureau BOOT en BK ingenieurs een verdeling gemaakt van projecten voor De Alliantie. BOOT doet regio Gooi- en Vechtstreek en Amersfoort en BK ingenieurs regio Amsterdam en Almere. Verder zijn we echt samenwerkingspartners voor De Alliantie Ontwikkeling. We doen risicobeoordelingen op dezelfde manier, hanteren dezelfde documentsjablonen, stemmen organisatorisch op elkaar af en stroomlijnen de communicatie richting onze opdrachtgever.

Meer weten over de raamovereenkomst, de coördinatie van werkzaamheden, betrokken vakteams of over de werkzaamheden van BK ingenieurs in het algemeen? Twan Geluk staat u graag te woord.

 

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

BK ingenieurs, verkennend bodemonderzoek, asbest-in-grondonderzoek, Rijswijk en Voorburg, veiligheidsklassebepaling, onderhoud, riolering

Project

9 september 2022

Verkennend bodemonderzoek en asbest-in-grondonderzoek

BK ingenieurs kreeg van Willems Vastgoedonderhoud in Rotterdam opdracht om verkennend bodemonderzoek…

Lees meer