HomeProjectenVerkennend bodemonderzoek en asbest-in-grondonderzoek

Project

Rijswijk en Voorburg

Verkennend bodemonderzoek en asbest-in-grondonderzoek

Voorbereiding voor werken in de bodem

LocatieRijswijk en Voorburg

OpdrachtgeverWillems Vastgoedonderhoud, Rotterdam

Periodenovember 2021 - juni 2022

BK ingenieurs kreeg van Willems Vastgoedonderhoud in Rotterdam opdracht om verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Langs alle woonblokken waar gepland onderhoud gepleegd gaat worden, moet de bodem onderzocht worden, ook op asbest.

Willems heeft de opdracht om groot onderhoud te plegen en de woningen te verduurzamen. Het onderste deel van de gevels krijgt een onderhoudsbeurt en er komen nieuwe rioleringen. Om de kwaliteit van de grond te bepalen van de laag waarin gewerkt gaat worden, heeft Willems de voorlopige veiligheidsklasse nodig. De veiligheidsklasse geeft een indicatie van de voorzorgsmaatregelen die Willems kan nemen om veilig in de grond te werken. BK ingenieurs ging voor drie achtereenvolgende projecten voor Willems aan de slag.

Onderzoek conform de norm

BK ingenieurs voert het verkennend bodemonderzoek uit conform de norm van NEN5740. Omdat er gegraven gaat worden, is ook een asbest-in-grondonderzoek nodig conform NEN 5707. Het doel van de onderzoeken is vast te stellen wat de milieuhygiënische kwaliteit is van de bodem en of er asbest in de bodem aanwezig is. Met deze gegevens in de hand bepalen onze bodemadviseurs de voorlopige veiligheidsklassen voor het veilig werken in de grond.

Historisch onderzoek

Om te beginnen voert onze adviseur historisch onderzoek uit naar het gebruik van de locatie nu en in het verleden. Op oude topografische kaarten is al veel af te lezen. Ook raadpleegt de adviseur archieven van de gemeente of omgevingsdienst. Op of nabij veel locaties is in het verleden al bodemonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de (voormalige) activiteiten en de beschikbare gegevens stelt hij een hypothese op van de verwachte bodemkwaliteit.

Bodemonderzoek

Onze veldwerkers gaan naar de locatie om volgens het onderzoeksplan monsters te nemen en de opgeboorde grond en het maaiveld te inspecteren. Nauwkeurig noteren zij kleur, geur en samenstelling. Onze veldwerkers zijn letterlijk de oren en ogen van de adviseurs. De monsters gaan naar het laboratorium voor chemisch-analytisch onderzoek.

Rapportage

Met de resultaten van het laboratoriumonderzoek en het historisch onderzoek voorhanden buigt onze adviseur zich opnieuw over de vraag wat de opdrachtgever nodig heeft. De adviseur stelt per locatie de rapportage op. Hierin beschrijft hij het vooronderzoek, de uitkomsten van het veldwerk, de laboratoriumanalyses en de gevolgen die de milieuhygiënische kwaliteit van de grond heeft voor de geplande werkzaamheden. Soms blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging.

Advies

Het advies bestaat uit het rapport, de toelichting op het rapport en het bepalen van de voorlopige veiligheidsklasse. Ook adviseren wij over eventuele saneringsmaatregelen bij bodemverontreiniging.

Willems Vastgoedonderhoud was tevreden over het werk en de rapportages van BK ingenieurs. Hebt u ook (terugkerende) onderzoeken? Neem contact op met vakteam bodem voor een vrijblijvende kennismaking. Bel 088 321 25 00 of mail ons.

 

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Oudewater, Oranje Bolwerck, inhijsen plataan, BK ingenieurs, nationale bomenbank, herplanten, sanering

Project

20 september 2022

Multidisciplinair project voor BK ingenieurs in Oudewater

BK ingenieurs is in opdracht van Gemeente Oudewater intensief betrokken als bodem- en…

Lees meer