Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Asbestonderzoek in (water)bodem, baggerspecie, puin(granulaat) of sloopafval

BK ingenieurs verzorgt uiteraard ook onderzoek naar asbest in bodempartijen grond, waterbodem en baggerspecie. Ook asbestonderzoek in puin, bouw- en sloopafval en puingranulaat valt hieronder. De onderzoeken in de bodem voeren wij uit conform de NEN 5707 + C2. De onderzoeken naar asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat voeren wij uit conform de NEN 5897 + C2. 

BK ingenieurs beschikt over de vereiste erkenning door RWS Leefomgeving om het onderzoek naar asbest in grond volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 en onderliggende protocollen en normen uit te mogen voeren. Aan de hand van een dergelijk onderzoek trekken wij de conclusie of sprake is van een verontreiniging met asbest en zo ja, wat de asbestconcentratie en de omvang van de asbestverontreiniging is. Indien gewenst stellen wij een saneringsplan op voor het saneren van asbest in grond.

Wilt u meer weten over asbestonderzoek of een offerte aanvragen? Kijk op de site van de Rijksoverheid, bel 088 321 25 00 en vraag naar Harald de Bruijn of e-mail naar [email protected].

Gerelateerde projecten

BK ingenieurs, Audeta Ingenieurs, Rijkswaterstaat, loswallen, waterbodemonderzoek, bodemonderzoek, grondonderzoek, verhardingsonderzoek, baggerspecie, ingenieursdiensten, samenwerkingsraamovereenkomst.

Project

BK ingenieurs als combinant van Audeta Ingenieurs aan de slag voor Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat verzocht Audeta Ingenieurs op basis van de samenwerkingsraamovereenkomst…

Lees meer
BK ingenieurs, onderzoek IJsseldijk, Olst, Zwolle, Boskalis, Projectteam IJsselwerken, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Olst-Zwolle

Project

Grootschalig verhardingsonderzoek dijk Olst-Zwolle

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma moet de dijk langs de IJssel worden versterkt om…

Lees meer
Oudewater, Oranje Bolwerck, inhijsen plataan, BK ingenieurs, nationale bomenbank, herplanten, sanering

Project

Multidisciplinair project voor BK ingenieurs in Oudewater

BK ingenieurs is in opdracht van Gemeente Oudewater intensief betrokken als bodem- en…

Lees meer
BK ingenieurs, verkennend bodemonderzoek, asbest-in-grondonderzoek, Rijswijk en Voorburg, veiligheidsklassebepaling, onderhoud, riolering

Project

Verkennend bodemonderzoek en asbest-in-grondonderzoek

BK ingenieurs kreeg van Willems Vastgoedonderhoud in Rotterdam opdracht om verkennend bodemonderzoek…

Lees meer