HomeProjectenSloop kassencomplex

Project

Aalsmeer

Sloop kassencomplex

LocatieAalsmeer

OpdrachtgeverProvincie Noord-Holland

Periode2009 - heden

Betrokken partijenDHV
Fugro
Gemeente Aalsmeer
KPN
PWN
vergunningverlenende instanties
BK Ruimte & Milieu

Wat begon als ‘slechts’ een stukje sloopvoorbereiding en begeleiding voor de sloop van een leegstaand kassencomplex in Aalsmeer, werd al snel een multidisciplinair project waarin BK zich van haar breedste kant kon laten zien.

Het negen hectare grote complex is eigendom van de provincie Noord-Holland. Op het terrein langs de Aalsmeerderweg zijn naast kassen onder meer een aantal bedrijfswoningen en een tweetal waterbassins gesitueerd. Om het gebied geschikt te maken voor herbestemming, moet er worden gesloopt en moet asbest en bodem worden gesaneerd. ‘Het is een bijzonder project, met name vanwege de enorme omvang van het gebied’, vertelt civiel techneut Sander Jonker. ‘We zijn begonnen met een inventarisatie om het sloopbestek te kunnen maken. Op zichzelf is dat vrij gangbaar. Denk aan het inventariseren van de bestaande situatie, het updaten van de beschikbare asbestinventarisatierapporten en het laten afkoppelen van de nutsvoorzieningen en dergelijke. Een groot deel van het glaswerk in de kassen was bevestigd met asbesthoudende kit. Bij elkaar heb je het dan alleen wat de kit aangaat al over kilometers asbesthoudend materiaal. Maar al doende kwam van het een het ander. Er bleek sprake te zijn van de aanwezigheid van asbest in grond en nog diverse andere bodemverontreinigingen waardoor een uitgebreid onderzoek hiernaar moest worden uitgevoerd.’

‘Tevens is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de rugstreeppad in de waterbassins voorkomt. Die padden staan op de rode lijst, wat inhoudt dat je moet voorkomen dat je hen tot hinder bent. Om daaraan te voldoen en ondertussen ook door te kunnen werken, zijn maatregelen bepaald in de uitvoering zoals het plaatsen van paddenschermen om de bassins. Zo blijven ze binnen hun eigen gebied en komen ze niet op het bouwterrein terecht. Daarnaast is een ecoloog betrokken bij het werk.’ ‘Ik denk dat we op een effectieve manier invulling hebben gegeven aan onze opdracht. Het is daarbij erg plezierig dat je snel en slagvaardig kunt reageren op alles wat je tegenkomt, zonder het te hoeven uitbesteden. Ook bij zaken die je op voorhand, als ingenieursbureau maar ook als opdrachtgever, niet verwacht.’ Het bestek is eind augustus aanbesteed. Eind dit jaar dienen de sloopwerkzaamheden te worden opgeleverd. De begeleiding(directievoering en toezicht) wordt door BK verzorgd.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

16 juli 2015

Sanering De Sniep te Diemen

Een complexe sanering van het terrein ‘De Sniep’ in Diemen, waar grond, grondwater en…

Lees meer