HomeProjectenTwee turborotondes in Drachten

Project

Drachten

Twee turborotondes in Drachten

LocatieDrachten

OpdrachtgeverGemeente Drachten

Periode2014 - 2017

In Drachten wordt hard gewerkt om de bereikbaarheid van de Friese plaats – 45.000 inwoners – te verbeteren. Ureterpvallaat is één van de drie toegangswegen tot het centrum die worden aangepakt.

Het verkeer vanaf de N31 en A7 loopt daar in de spits regelmatig vast. Twee van de huidige vier rotondes op Ureterpvallaat worden heringericht, maar blijven enkelstrooksrotondes. De andere twee worden omgebouwd tot turborotondes. Deze hebben twee rijstroken, waarbij de bestuurder al voor het oprijden van de rotonde de goede rijbaan moet kiezen. De eerste turborotonde in Nederland werd in 2000 in gebruik genomen.

De BK-vestiging in Joure is momenteel nauw betrokken bij de voorbereiding van de werkzaamheden op Ureterpvallaat. Marcel van der Meer, civieltechnisch adviseur van BK in Joure en Delfzijl: ‘De gemeente heeft het schetsontwerp aangeleverd. Wij maken aan de hand daarvan het werk besteksgereed, door middel van het uitwerken van het definitieve ontwerp. Wij hebben een coördinerende rol in de contacten met alle nutspartijen. Hun is gevraagd of er nog kabels en leidingen verlegd of vervangen moeten worden.’

Van der Meer en zijn BK-collega’s in het noorden doen op Ureterpvallaat ook bodem- en archeologisch onderzoek. Verder wordt gekeken naar de levensduur van het huidige asfalt. Van der Meer: ‘Wellicht kunnen we dat hergebruiken, zodat we kosten in de uitvoering kunnen besparen. We doen ook een verhardingsonderzoek waarbij we uitzoeken welk materiaal voor Ureterpvallaat het meeste voordeel oplevert. Hierbij wordt gekeken naar beton en asfalt en naar de consequenties van het materiaal ten opzichte van het geluid.

Hierbij worden we ondersteund door collega’s van BK bouw- & milieuadvies en Trillingen.’ ‘En’, zegt Van der Meer, ‘er wordt onderzoek gedaan of aardwarmte kan worden opgepompt dat we onder wegen laten vloeien en of dat rendabel is. Dat betekent dat er ’s winters niet gestrooid hoeft te worden.’

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

14 december 2015

Bodemonderzoek herinrichting Leidseplein

Ze zijn flink bezig in Amsterdam. Niet alleen de Noord-Zuidlijn, maar ook andere gezichtsbepalende…

Lees meer