Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

Luchtkwaliteitsmetingen volgens NEN689

BK ingenieurs heeft brede expertise in huis als het gaat om het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen volgens de NEN689. Dit zijn blootstellingsmetingen of binnenluchtmetingen naar bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen. Of metingen naar de risico’s van bijvoorbeeld de uitdamping van bodemverontreinigingen.

Gasmetingen voorkomen ernstig lichamelijk letsel

De wens om de luchtkwaliteit te onderzoeken ontstaat meestal naar aanleiding van gezondheidsklachten tijdens het werk of in uw woonomgeving. Voorbeelden daarvan zijn hoofdpijn, vermoeidheid of irritaties aan ogen, neus en keel. Ernstiger wordt het als mensen blijvend invalide zijn of zelfs komen te overlijden, nadat ze hebben blootgestaan aan schadelijke stoffen. Een situatie die voorkomen had kunnen worden door het uitvoeren van een gasmeting in de (besloten) ruimte of container.

Luchtkwaliteitsmetingen

Bij een luchtkwaliteitsmeting meten en monitoren wij met behulp van de juiste apparatuur de luchtkwaliteit in de betreffende ruimte. Een geaccrediteerd laboratorium analyseert de metingen en onze specialist toetst de resultaten aan de (wettelijk) vastgestelde grenswaarden om vast te stellen of de blootstelling daadwerkelijk een gevaar voor de gezondheid oplevert. Wij rapporteren de bevindingen en adviseren over de te nemen maatregelen.

BK ingenieurs voert luchtmetingen en luchtkwaliteitsmetingen uit naar de volgende stoffen:

  • stof, zoals inhaleerbaar stof, respirabel stof, kwartsstof en houtstof;
  • vaste stoffen zoals asbest, zware metalen en roet;
  • gassen/dampen, zoals VOCl, BTEXN, lasdampen en chemische stoffen uit fabrieken/productieprocessen;
  • gisten, schimmels en bacteriën;
  • uitlaatgassen, DME, CO en NOx

Ook luchtmetingen en gasmetingen voor particulieren

Ook particulieren, scholen en verenigingen kunnen goed terecht bij BK ingenieurs. Zo hebben wij in kruipruimten van woningen de uitdamping van VOCI gemeten en in praktijkscholen blootstellingsmetingen verricht naar onder andere chemische stoffen.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

Zeeburgerdijk, BK ingenieurs, De Alliantie, VORM, Leger des Heils, ontwikkeling, sociale huurwoningen,

Project

Quickscan voor ontwikkellocatie Zeeburgerdijk te Amsterdam

Woningcorporatie De Alliantie Ontwikkeling gaat de locatie Zeeburgerdijk 209-265 omvormen tot een…

Lees meer

Project

Luchtkwaliteitsonderzoek in GRE-werkplaats

In de GRE-werkplaats van aannemingsbedrijf Qualm te Rozenburg verrichten medewerkers werkzaamheden…

Lees meer

Project

Westergasfabriek

De saneerder, aannemingsbedrijf Markus, schakelde BK ingenieurs in voor veiligheidskundige…

Lees meer

Project

Renovatie van Haags kunstgras

De voetballers van vijf Haagse verenigingen spelen met ingang van het komende seizoen op nieuwe…

Lees meer