Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Historisch bodemonderzoek

Een historisch bodemonderzoek vindt plaats voorafgaand aan een bodemonderzoek. Deze term zou doen vermoeden dat een ‘historisch onderzoek’ alleen over gegevens uit het verleden gaat. Dat is echter niet zo.

Tijdens een historisch onderzoek kijken we naast de historische gegevens ook naar de huidige en toekomstige situatie, de regionale bodemopbouw en geohydrologie. We stellen vragen als ‘zijn er in het verleden op of bij deze locatie bodembedreigende activiteiten uitgevoerd, om welke stoffen gaat het dan en zou er ook sprake kunnen zijn van asbest in de bodem?’, ‘waar liggen tanks en leidingen en waar is de bodem verhard?’ of ‘hoe diep kan ik het grondwater verwachten?’.

Dossieronderzoek én locatie-inspectie

Het historisch onderzoek is een dossieronderzoek, dat we uitvoeren bij de gemeente, milieudienst of omgevingsdienst. We speuren naar gegevens over eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en Omgevingsvergunningen, raadplegen het Kadaster en het tankbestand om ondergrondse tanks te kunnen lokaliseren. Natuurlijk voeren we ook een fysieke locatie-inspectie uit. Soms is het nodig of handig om eigenaren, bewoners, gebruikers of omwonenden te interviewen. In sommige gevallen maken we gebruik van luchtfoto’s.

BK ingenieurs werkt bij het historisch onderzoek conform de Nederlandse norm NEN 5725. De NEN 5725 is een Nederlandse norm die beschrijft hoe de onderzoeker een vooronderzoek moet uitvoeren en rapporteren.

Het doel van een vooronderzoek

Een historisch onderzoek is altijd de startfase van een milieukundige bodemonderzoek. In een historisch onderzoek beginnen we met alle relevante informatie over de locatie te verzamelen. Aan de hand van dit vooronderzoek komen we met een hypothese en een onderzoeksstrategie. Hierin zetten we uiteen of we verwachten of er sprake kan zijn van een bodemverontreiniging, om welke verontreinigende stoffen het gaat, waar deze zich zouden kunnen bevinden en hoe de verontreiniging over de ruimte verdeeld is. Dit dient als basis voor het eventuele vervolgonderzoek, bijvoorbeeld een verkennend bodemonderzoek, nader bodemonderzoek of tankonderzoek. U leest hier meer over op de pagina bodemonderzoek.

Als in het vooronderzoek ook reden is om asbest in de bodem te verwachten, maken we ook gebruik van NEN5707.

Historisch bodemonderzoek aanvragen?

Hebt u een historisch onderzoek nodig? Maak vandaag nog een afspraak met één van onze bodemspecialisten. Bel 088 – 321 25 00 en vraag naar Harald de Bruijn of e-mail naar [email protected] en vraag uw vrijblijvende offerte aan.

Gerelateerde projecten

Synfra, Enexis Netbeheer en Brabant Water NV, BK ingenieurs, raamcontract, percelen, bodemonderzoek, historisch onderzoek, verkennend bodemonderzoek, nader onderzoek, BUS-melding, saneringsplan, raamcontract, plan van aanpak

Project

Bodemonderzoek en saneringsbegeleiding: raamcontract met Synfra

Sinds 2022 voeren wij in het kader van een raamcontract bodemonderzoeken uit en begeleiden wij…

Lees meer

Project

Sanering op het sportpark

Tijdens graafwerkzaamheden op Sportpark Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord ontstond het vermoeden van…

Lees meer

Project

Bodemsanering op defensie-eiland Woerden

Vlakbij een oud kasteel en omringd door veel historische gebouwen verzorgt BK ingenieurs…

Lees meer