Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBodemBodem

Graven of saneren?

Voordat duidelijk is of een activiteit in de bodem milieubelastend is, stelt BK ingenieurs voor u vast aan de hand van uw projectplannen of sprake is van grondverzet of van saneren. Het proces van de bodemsanering nemen wij u vervolgens volledig uit handen, waarbij we samenwerken met erkende partijen.

Bij saneren is sprake van een doelstelling om de kwaliteit van de bodem te verbeteren of contact met de verontreiniging te voorkomen. Bij graven is alleen sprake van projectmatig grondverzet zonder saneringsdoelstelling. Voor graven is onder de Omgevingswet geen vergunning meer nodig. Wel is een melding in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) vereist en/of moeten er gegevens en documenten aangeleverd worden bij het bevoegd gezag voordat aan de activiteit wordt begonnen. Uiteraard nemen wij u deze zorg graag uit handen.

Onderscheid in regels op basis van kwaliteit

Voor graven is spraken van twee verschillende milieubelastende activiteiten: graven in de bodem die is verontreinigd kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en graven in bodem die verontreinigd is boven de interventiewaarde. Voor het graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde gelden minder regels dan voor het graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

Groot of klein grondverzet

Welke melding vereist is, is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit, maar ook van het volume. De regels voor graven gelden overigens altijd, ongeacht welk type bodemverontreiniging aanwezig is. Voor graven in de bodem geldt geen vergunningsplicht onder de Omgevingswet, behalve als ook sprake is van een ontgrondingsactiviteit.

Saneren

Wanneer sprake is van saneren, toetsen we of de activiteit voldoet aan het omgevingsplan. Wanneer de activiteit afwijkt van het omgevingsplan, kunnen wij voor u een maatwerkvoorschrift opstellen om te verzoeken om af te wijken van de regels uit het Bal en/of het omgevingsplan.

Meer info?

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 en vraag naar Dennis Heuveling of mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

Doetinchem, PFAS-sanering, BK ingenieurs, Mercuriusweg, gemeente Doetinchem, Klein Poelhuis Onroerend Goed B.V., PFAS-verontreiniging, grondwateronderzoek, bodemsanering, grondonderzoek, verkennend bodemonderzoek, nathouden, verstuiven, depots

Project

PFAS-sanering bedrijfsterrein Doetinchem

In Doetinchem is een verontreiniging met PFAS in de grond en het grondwater ontstaan als gevolg van…

Lees meer
Synfra, Enexis Netbeheer en Brabant Water NV, BK ingenieurs, raamcontract, percelen, bodemonderzoek, historisch onderzoek, verkennend bodemonderzoek, nader onderzoek, BUS-melding, saneringsplan, raamcontract, plan van aanpak

Project

Bodemonderzoek en saneringsbegeleiding: raamcontract met Synfra

Sinds 2022 voeren wij in het kader van een raamcontract bodemonderzoeken uit en begeleiden wij…

Lees meer
Oudewater, Oranje Bolwerck, inhijsen plataan, BK ingenieurs, nationale bomenbank, herplanten, sanering

Project

Multidisciplinair project voor BK ingenieurs in Oudewater

BK ingenieurs is in opdracht van Gemeente Oudewater intensief betrokken als bodem- en…

Lees meer

Project

Kanjelzone Campus

In opdracht van B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur werkt BK ingenieurs aan de…

Lees meer