Nieuws

BK ingenieurs

Home → Asbest

Asbest

Asbest herkennen voor Nutsbedrijven

Achtergrond Het wondermateriaal uit de vorige eeuw, asbest, is vanwege de unieke eigenschappen veel gebruikt in het Nederlandse ondergronds openbare leidingnet. Kilometers leiding van asbestcement liggen in de bodem. De medewerker die aan het werk is…

18 juni 2018

Lees meer

Herhalingscursus Deskundig Inventariseerder Asbest (H-DIA)

Doel van de cursus Na het volgen van de cursus Herhalingscursus Deskundig Inventariseerder Asbest (H-DIA) voldoet de cursist aan de exameneisen om het persoonscertificaat DIA conform de wettelijke eisen te verlengen. Vooropleiding/niveau Deelnemers…

18 juni 2018

Lees meer

Veilig Werken met Asbestcementleidingen

Achtergrond Het wondermateriaal uit de vorige eeuw, asbest, is vanwege de unieke eigenschappen veel gebruikt in ondergronds (water) leidingwerk. Kilometers asbestcementleidingen liggen in de Nederlandse bodem. Tijdens regulier grondwerk kun je…

18 juni 2018

Lees meer

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Achtergrond Medewerkers die asbestinventarisaties uitvoeren moeten sinds 1 januari 2012 in het bezit te zijn van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest. Het is voor hen van belang asbestverdachte materialen te herkennen in hun specifieke…

18 juni 2018

Lees meer

Asbest Herkennen voor de GWW

Achtergrond Al in 1993 is een algeheel asbestverbod door de overheid afgekondigd. Met dit asbestverbod is het asbestprobleem niet opgelost. Asbest en het werken met asbest geeft niet alleen gezondheidsrisico´s, maar ook een maatschappelijke…

18 juni 2018

Lees meer

Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

Achtergrond Als laatste schakel in de keten van deskundige asbestverwijdering wordt het asbestafval aangeleverd op de eindlocatie. Naast de geplande leveringen, leveren onwetende burgers regelmatig asbesthoudend afval aan. Ook komen er illegale…

18 juni 2018

Lees meer

Asbestdeskundige

Achtergrond Toezicht houden op de regels en richtlijnen van zowel de Arbowet als het Asbestverwijderingsbesluit vereist brede kennis van de handhaver/toezichthouder. Niet alleen van de asbestproblematiek, maar ook van het saneringsproces en de…

18 juni 2018

Lees meer

Asbest Herkennen

Achtergrond Als er tijdens het werk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen voor de uitvoering van het werk, maar ook voor de gezondheid van de werknemers en de omgeving. Dit heeft vaak…

18 juni 2018

Lees meer

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Achtergrond Het is in Nederland niet zomaar toegestaan asbest te verwijderen. Je moet op persoonsniveau gecertificeerd en deskundig zijn om deze potentieel risicovolle werkzaamheden te verrichten. Als deskundig toezichthouder asbestverwijdering ben…

18 juni 2018

Lees meer

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (H-DTA)

Doel van de cursus De cursist voldoet aan de exameneisen in bijlage XIIIc, behorend bij artikel 4.27 van de Arboregeling, om het DTA-persoonscertificaat te verlengen. Vooropleiding/niveau De cursist is in het bezit van een DTA-certificaat dat geldig…

18 juni 2018

Lees meer