HomeActueelKwaliteit en persoonlijke relaties sleutelrol bij BK ingenieurs

Nieuws

11 juli 2023

Kwaliteit en persoonlijke relaties sleutelrol bij BK ingenieurs

Het zijn roerige tijden, ook bij BK ingenieurs. Economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De markt verandert, de wet- en regelgeving verandert, de omstandigheden veranderen en de arbeidsmarkt is krap.

Gelukkig heeft BK ingenieurs een stevige basis, waarin kwaliteit en persoonlijke relaties een grote rol hebben. We zijn flexibel en eigenwijs en vinden nieuwe paden in het oerwoud van regels en voorschriften om onze opdrachtgevers, partners en medewerkers optimaal te bedienen. We onderzoeken, adviseren, ontwerpen en begeleiden technische projecten. Voorbeelden van projecten die we uitvoeren, brengen we u graag onder de aandacht.

Quickscan

Een voorbeeld is een quickscan op twintig aspecten op de risicotypen tijd, geld, veiligheid, gezondheid, omgeving, kwaliteit en imago. En daaruit een risicoprofiel extraheren hoog, midden of laag. Dat is eenvoudig gezegd wat we ontwikkelden voor De Alliantie Ontwikkeling, bijvoorbeeld voor hun planvoornemen op de locatie Zeeburgerdijk 209-265 te Amsterdam. De Alliantie Ontwikkeling kan met de quickscan in de hand een afgewogen keuze maken voor of tegen aankoop van de (herontwikkeling)locatie. Hebt u ook (aankoop- of ontwikkel)plannen en wilt u weten waar u rekening mee moet houden? Ook voor u kunnen we deze of een aangepaste quickscan uitvoeren. Neem contact op met Twan Geluk of bel 088 321 25 00.

PFAS-onderzoek

Een heel ander, minder veelzijdig, maar zeer actueel onderwerp is het PFAS-onderzoek voor Gemeente Utrecht. De wet- en regelgeving op dit onderwerp blijft in beweging. Op elf locaties waar mogelijk door menselijk handelen PFAS in de bodem en het grondwater terecht zou zijn gekomen onderzochten wij de grond en het grondwater. Het ging onder andere om brandweerkazernes en (blus)oefenlocaties. Voor één locatie schreven wij saneringsplan en stelden wij een kostenraming op. Gemeente Utrecht weet nu met welke saneringskosten zij rekening moet houden. Wilt u meer weten over PFAS-onderzoeken in het algemeen of deze onderzoeken in het bijzonder, neem dan contact op met senior adviseur bodem Jelle de Gier of bel 088 321 25 00.

Regisseur in gebiedsontwikkeling

Voor Gemeente Haarlem voeren wij het projectmanagement uit en werken we mee aan de herinrichting van de openbare ruimte van project Stad tussen de bomen. Het civieltechnisch uitwerken van de openbare ruimte bovengronds en de schaarse mogelijkheden voor infra ondergronds zijn een mooie puzzel voor ons. Het project is een typisch voorbeeld van grootschalige stadsvernieuwing van hoge kwaliteit die een sterke coördinatie vereist. Veel ontwikkelaars, veel ontwikkelingen en soms tegenstrijdige belangen van betrokkenen. In korte tijd, op een beperkte locatie, in stedelijk gebied en met noodzaak van uitstekende bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Voor werknemers, omwonenden en gebruikers van het gebied. Voor Gemeente Haarlem een zorg minder. Meer weten over dit project of bespreken wat BK ingenieurs voor uw plannen kan betekenen? Voor civieltechnische zaken neem contact op met Gabriël Geluk en voor de veiligheidskundige zaken neem contact op met Ilona Bondrager. Of bel 088 321 25 00.

Grootschalig verhardingsonderzoek

Langs 28 kilometer dijk tussen Olst en Zwolle onderzochten en bepaalden wij voor Projectteam IJsselwerken oriënterend de milieuhygiënische kwaliteit van de diverse verhardingsmaterialen en de onderliggende (water)bodem. Het grootschalige verhardingsonderzoek betreft milieuhygiënisch onderzoek. In dit onderzoek nemen wij mee de asfaltverhardingen, de onderliggende funderingslaag en de (water)bodem. Circa vierhonderd asfaltboringen en twintig proefsleuven kwamen eraan te pas. De opbouw van de verhardingsconstructie en de (water)bodem van de dijk vormen de basis van het versterkingsplan in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Projectteam IJsselwerken.

Hebt u vragen over project Olst-Zwolle in het bijzonder of over asfalt-, funderings- en (water)bodemonderzoek in het algemeen, neem dan contact op met Dominique van Vree of bel 088 321 25 00.

Op de hoogte van onze projecten blijft u op de projectenpagina op deze website. Neem er af en toe eens een kijkje! En neem gerust contact op met één van onze managers voor een kennismakings- of oriënterend gesprek op één van onze vestigingen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Dit project is geplaatst in het volgende dossier: