HomeProjectenGrootschalig verhardingsonderzoek dijk Olst-Zwolle

Project

Olst-Zwolle

Grootschalig verhardingsonderzoek dijk Olst-Zwolle

Asfalt, funderings- en bodemonderzoek voor project IJsselwerken in het kader van Hoogwaterbeschermingsprogramma

LocatieOlst-Zwolle

OpdrachtgeverBoskalis Nederland B.V.

Periodemaart 2023 - heden

Betrokken partijenBoskalis Nederland B.V. en
Waterschap Drents Overijsselse Delta
samen in Projectteam IJsselwerken

onderaannemer Arnhem Diamant BV

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma moet de dijk langs de IJssel worden versterkt om deze te laten voldoen aan de veiligheidseisen. In opdracht van projectteam IJsselwerken* heeft BK ingenieurs een oriënterend bodem- en verhardingsonderzoek uitgevoerd op de dijk Olst-Zwolle.

28 kilometer dijk Olst-Zwolle

Het grootschalige verhardingsonderzoek betreft milieuhygiënisch onderzoek. In dit onderzoek nemen wij mee de asfaltverhardingen, de onderliggende funderingslaag en de (water)bodem. Het onderzoek beslaat circa 28 kilometer IJsseldijk tussen Zwolle en Olst, aan de oostzijde van de IJssel. Het doel van het onderzoek is het beoordelen van de aard en de milieuhygiënische kwaliteit van de diverse verhardingsmaterialen en de onderliggende (water)bodem.

400 kernboringen

Op de dijk en op diverse afritten zijn in totaal circa vierhonderd kernboringen door het asfalt en de funderingslagen geplaatst. Onderaannemer Arnhem Diamant BV heeft deze werkzaamheden voor ons uitgevoerd. De diverse materialen hebben wij visueel beoordeeld en bemonsterd. Indicatief bepalen we de hergebruiksmogelijkheden van de verschillende materialen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Ook bepalen we de teerhoudendheid van de asfaltverharding.

20 proefsleuven

Langs de dijk hebben we twintig proefsleuven gegraven. Op deze manier hebben we een goed beeld gekregen van de opbouw van de verhardingsconstructie van de dijk op die plaatsen.

Vragen

Hebt u vragen over project Olst-Zwolle in het bijzonder of over asfalt-, funderings- en (water)bodemonderzoek in het algemeen, neem dan contact op met Dominique van Vree of bel hem op 088 321 27 53.

*Projectteam IJsselwerken is een samenwerking tussen Boskalis Nederland BV en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Synfra, Enexis Netbeheer en Brabant Water NV, BK ingenieurs, raamcontract, percelen, bodemonderzoek, historisch onderzoek, verkennend bodemonderzoek, nader onderzoek, BUS-melding, saneringsplan, raamcontract, plan van aanpak

Project

19 september 2023

Bodemonderzoek en saneringsbegeleiding: raamcontract met Synfra

Sinds 2022 voeren wij in het kader van een raamcontract bodemonderzoeken uit en begeleiden wij…

Lees meer