HomeProjectenDorpshaven Zuid Aalsmeer

Project

Aalsmeer

Dorpshaven Zuid Aalsmeer

herontwikkeling Lijnbaangebied, een voormalig kassencomplex/tuinbouwgebied

LocatieAalsmeer

OpdrachtgeverTimpaan

Periode2005 - eind 2019

Betrokken partijenAW Groep
De Wilde
diverse bouwondernemingen

In 2005 betrok opdrachtgever Timpaan BK ingenieurs bij de herontwikkeling van het lijnbaangebied in Aalsmeer. Wij voerden om te beginnen het bodemonderzoek uit. Timpaan ontwikkelt het gebied tot woongebied dat is omgedoopt tot Dorpshaven Zuid.

We hebben de bodem onderzocht en gedeeltelijk gesaneerd. Ook de watergangen hebben we gesaneerd, deze lagen vol met puin. Vervolgens hebben we de landmeetactiviteiten uitgevoerd. Toen dit klaar was, is er een laag zand aangebracht (leeflaag). Hierin is een verticale drainage aangebracht met daarop een laag zand van vier meter. Dit zorgt ervoor dat het vocht via het drainagesysteem naar de oppervlakte wordt getransporteerd. De hele oppervlakte is daardoor zeker 1,5 meter gedaald. De overige hoogte, het zand, is weer verwijderd. Riolering en bouwwegen, kabels en leidingen zijn aangelegd. De aannemer is inmiddels begonnen met de bouw van de woningen.

Dit project in het Lijnbaangebied is door de financiële crisis in diverse fases uitgevoerd, de verwachting is dat het eind 2019 helemaal gereedkomt.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

2 november 2018

Grex-gerelateerde advieswerkzaamheden voor De Alliantie

BK ingenieurs en buro BOOT zijn sinds 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van de…

Lees meer