HomeProjectenProjectbegeleiding asbestsanering en totaalsloop

Project

Dasselaarstraat e.o. te Hilversum

Projectbegeleiding asbestsanering en totaalsloop

nauwe samenwerking in Hilversum

LocatieDasselaarstraat e.o. te Hilversum

OpdrachtgeverDe Alliantie Ontwikkeling B.V.

Periodemaart 2017 - juni 2019

Betrokken partijenBottelier Slooptechniek B.V.
Nijhuis Bouw B.V.
Gemeente Hilversum
Van Wijk

In opdracht van De Alliantie doet BK ingenieurs de voorbereiding en begeleiding van de sloop Fase 1 en 2 op de locatie Dasselaarstraat en omstreken te Hilversum.

Het project betreft totaalsloop en volledige asbestsanering van in totaal vijf appartementencomplexen aan de Dasselaarstraat, Erfgooierstraat en Verschurestraat, midden in een woonwijk. We hebben intensief contact over de werkzaamheden met de aannemers nieuwbouw, herinrichting openbare ruimte en de sloopaannemer om de veiligheid en bereikbaarheid te waarborgen.

Op de locatie verrijzen straks in totaal 166 appartementen met lift in de sociale huursector in vijf woningblokken, verdeeld over meerdere woonlagen. De nieuwbouw van fase 2 volgt direct na de totaalsloop, wat de al nauwe samenwerking met de aannemers intensiveert.

BK ingenieurs is directievoerder van de werkzaamheden. Dit betekent dat wij namens de opdrachtgever de regie voeren over het project. De directievoerder stuurt en coördineert het projectteam en verzorgt de communicatie met de opdrachtgever en andere betrokkenen en belanghebbenden.

Wat komt er kijken bij een dergelijk project?

Openbare ruimte

Allereerst zijn er werkzaamheden in de openbare ruimte en met kabels en leidingen. We  berekenen en ontwerpen het infiltratieriool en maken het technisch ontwerp van de woonomgeving. We stemmen af met de ontwerper van de openbare ruimte over de implementatie van het ontwerp woonomgeving.

Sloopvoorbereiding

Dan volgt de sloopvoorbereiding. We stellen een projectraming en -planning op, meten  het terrein in, doen KLIC-meldingen. We vragen afsluiting van NUTS-voorzieningen aan, stellen slooptekeningen en kabel-en-leidingentekeningen op, doen de sloopmelding bij het Omgevingsloket en verzorgen coördinatiewerkzaamheden. Het flora- en faunaonderzoek was al eerder uitgevoerd.

bouwkundige vooropname en bodemonderzoek

Om vast te leggen hoe de conditie is van de omliggende gebouwen, voeren we bouwkundige vooropnames uit. Ook van de bodem stellen we de conditie vast. Dit doen we op basis van bodemonderzoek, asbest-in-grondonderzoek en grondwateronderzoek tot een diepte van 5 meter, conform de juiste protocollen.

Asbestonderzoek

In de panden konden we gezien de bouwperiode rekenen op de aanwezigheid van asbest. We voeren eerst visueel asbestinventarisatie uit. Bij leegkomen van de woningen voeren we destructief asbestonderzoek uit.

Aanbesteding

Namens onze opdrachtgever selecteren wij de aannemer. Eerst nodigden wij aannemers uit om in te schrijven op het werk. We houden een aanwijsronde op de locatie, zodat zij een goed beeld van het werk hebben. Wij stellen de nota van inlichtingen op en verzenden deze. De inzendingen beoordelen wij en we stellen een gunningsadvies op voor onze opdrachtgever.

Directievoering en toezicht

Op het moment dat alle voorbereidingen klaar zijn, kan met de daadwerkelijke asbestsanering en totaalsloop beginnen. Dan kunnen onze directievoerder en toezichthouder aan het werk.

Leuk detail

De ornamentjes die boven de portieken van de oude appartementen aanwezig waren, zijn bewaard gebleven en krijgen een mooie plaats in de nieuwbouw.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

20 juni 2019

Overhoeks: nu puzzelen, straks genieten

Poeltjes, gras en mos. Meer was er niet te zien op de noordelijke IJ-oever van het voormalige…

Lees meer