HomeProjectenKanjelzone Campus

Project

Kanjelzone Maastricht

Kanjelzone Campus

Aanleg infrastructuur en nieuwbouw tijdens gebruik

LocatieKanjelzone Maastricht

OpdrachtgeverBureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur

Periodeapril 2019 - heden

Betrokken partijenHEVO
Hotel Management School
Maastricht
Zuyd Hogeschool
Gemeente Maastricht

In opdracht van B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur werkt BK ingenieurs aan de terreininrichting van de Kanjelzone te Maastricht. Dit doet BK ingenieurs in nauwe samewerking met HEVO, Hotel Management School Maastricht (HMSM) en B+B. Het bijzondere aan dit project is, dat de school gewoon door moet draaien en de studentenhuisvesting in gebruik blijft, ondanks de sloopactiviteiten, terreininrichting en nieuwbouw. 

Vernieuwen

De campus van de HMSM speelt een grote rol in de opleiding van de studenten. De studentenkamers zijn specifiek voor de eerstejaarsstudenten van HMSM, die verplicht op de campus wonen en deel uitmaken van de HMSM-gemeenschap. De woonsituatie is verweven met het onderwijs, het verenigingsleven en de werksituatie in het Theaching Hotel. De school wil nationaal en internationaal leidend zijn in de hospitality-industrie, maar heeft sterk verouderde studentenhuisvesting.

Groeien

Het project Kanjelzone Maastricht betreft het geheel vervangen van de 260 verouderde studentenkamers en nieuwbouw van 390 kamers in het complex. Deze voldoen aan de hoge standaarden van HMSM en komen hiermee de kwaliteit van de opleiding ten goede. Door de groei van het aantal kamers op de campus kan de onderwijsorganisatie ook groeien. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in een erfpachtconstructie, waarvoor een concessieovereenkomst is aangegaan voor exploitatie gedurende 25 jaar.

Voorbereiding

Ondertussen houden adviseurs van BK ingenieurs zich bezig met maken van de werkomschrijving en de werktekeningen. We stellen de begroting op, voeren verkennend bodemonderzoek uit, stellen een saneringsplan op, doen BUS-meldingen, vragen de nodige vergunningen aan en ondersteunen de opdrachtgever in het aanbestedingsproces.

Terreininrichting

De terreininrichting betreft in hoofdzaak:

  • aanleg van wegen van asfalt met een afstrooilaag van grind;
  • aanleg van een parkeerterrein van kunststofplaten met gras;
  • creëren van natuurlijke afwatering via onder andere grindkoffers;
  • nieuwe en te handhaven bomen, nieuw bosplantsoen, hagen, bloembollen, gazon en verschillende bloemenweides;
  • voorzieningen ter bevordering van de biodiversiteit;
  • aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Bouwen

Inmiddels zijn de technische tekeningen en de werkomschrijving gereed en loopt de aanbestedingsprocedure. De verwachte start van de uitvoering is januari 2021.

Vragen?

Meer weten over dit prestigieuze project? Neem dan contact op met Nico Wiltenburg of bel 088 321 25 00.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

3 december 2020

Natuurpark Geestmerloo

Toen uitvaartondernemer Dunweg enkele jaren geleden het plan opperde om ruimte te maken voor…

Lees meer