HomeProjectenPFAS-sanering bedrijfsterrein Doetinchem

Project

Doetinchem

PFAS-sanering bedrijfsterrein Doetinchem

Verwijderen van grond, verontreinigd door PFAS-houdende blusmiddelen

LocatieDoetinchem

OpdrachtgeverKlein Poelhuis Onroerend Goed B.V. en gemeente Doetinchem

Periodejanuari 2022 - juli 2023

Betrokken partijenProvincie Gelderland

In Doetinchem is een verontreiniging met PFAS in de grond en het grondwater ontstaan als gevolg van opslag en lekkage van PFAS-houdende blusmiddelen op een bedrijfslocatie. Om nalevering vanuit de grond naar het grondwater zoveel mogelijk te voorkomen, is eerst de grond gesaneerd. De grondwatersanering moet nog worden uitgevoerd.

In dit project waren zowel Klein Poelhuis Onroerend Goed B.V. als gemeente Doetinchem onze opdrachtgevers.

Opdracht

De opdracht bestond uit verschillende onderdelen:

  1. uitvoeren van een nader bodemonderzoek om de omvang van de PFAS-verontreiniging in de grond en het grondwater af te perken;
  2. opstellen van een saneringsplan voor uitvoering van de grondsanering;
  3. verzorgen van de aanbesteding van de werkzaamheden (sanering grond en aanleg systeem grondwatersanering);
  4. opstellen van een saneringsplan voor uitvoering van de grondwatersanering;
  5. verzorgen van directievoering UAV en milieukundige begeleiding tijdens de sanering van de verontreiniging van PFAS in de grond en de aanleg van het grondwateronttrekkingssysteem ten behoeve van de grondwatersanering.

Onderzoek

In eerste instantie is op de projectlocatie in Doetinchem een nader bodemonderzoek naar de omvang van de PFAS-verontreiniging in de grond en het grondwater uitgevoerd. Op basis van het nader bodemonderzoek is een saneringsplan voor de grondsanering en een saneringsplan voor de grondwatersanering opgesteld.

Werkplekinspectie

De saneringslocatie vormde uitstekend decor voor een werkplekinspectie. Projectleider en vestigingsmanager Dennis voerde de inspectie uit, tekstschrijver Wieteke was er getuige van. Een verslag van deze inspectie leest u hier.

Uitvoering

De grondsanering is inmiddels uitgevoerd. Uit de drie met PFAS verontreinigde spots is in totaal circa 400 ton verontreinigde grond/puin afgevoerd naar een erkende verwerker. Een deel is gereinigd en een deel is gestort. Tijdens de grondsanering zijn de voorzieningen voor de grondwatersanering aangebracht. Deze voorzieningen bestaan uit verschillende onttrekkingsfilters, infiltratiedrains en leidingen. De grondwatersanering wordt op een later moment gestart.

Meer informatie

Worstelt u ook met een PFAS-vraagstuk en wilt u even sparren? Of hebt u een projectlocatie met uitdagende sanering waarin PFAS een rol speelt? Neem contact op met projectleider en directievoerder Dennis Heuveling voor overleg. U kunt ook het algemene nummer bellen: 088 321 25 00.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Dit project is geplaatst in het volgende dossier:

Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

BK ingenieurs, ProRail, verkennend bodemonderzoek, verkennend waterbodemonderzoek, asbestinventarisatie, asbestonderzoek, milieuhygiënisch bodemonderzoek, milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, traject, rails, Raalte, Beilen, Heino, Wierden, Zwolle, Enschede,

Project

2 januari 2024

(Water)bodem- asfalt- en asbestonderzoek voor ProRail

In opdracht van ProRail B.V. heeft BK ingenieurs een verkennend bodemonderzoek, verkennend…

Lees meer