HomeProjecten(Water)bodem- asfalt- en asbestonderzoek voor ProRail

Project

Zwolle-Enschede en Beilen

(Water)bodem- asfalt- en asbestonderzoek voor ProRail

Verkennend (water)bodemonderzoek en asbestinventarisatie langs het spoor op traject Zwolle-Enschede en nabij emplacement Beilen

LocatieZwolle-Enschede en Beilen

OpdrachtgeverProRail

Periode22 november 2022 - 3 januari 2023

Betrokken partijenBodem Expert bv
Expload explosieven adviseurs
Strukton Rail
JMV

In opdracht van ProRail B.V. heeft BK ingenieurs een verkennend bodemonderzoek, verkennend waterbodemonderzoek en asbestinventarisatie uitgevoerd. Dit gebeurde in de directe omgeving van het spoor en ter plaatse van de emplacementen Heino, Raalte en Beilen. ProRail Heeft BK ingenieurs opdracht gegeven voor deze onderzoeken in het kader van verbetermaatregelen en herinrichting. Ook hebben collega’s van vakteam asbest een asbestinventarisatie uitgevoerd ter plaatse van de seinen en bovenleidingportalen langs het spoor.

Station en emplacement Beilen

Op station Beilen gaat ProRail het stationsgebied aanpassen en toekomstbestendiger maken. Het buitenste spoort vervalt en het perron wordt verbreed. ProRail verwijdert of vervangt enkele bovenleidingportalen en seinen. Om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond te bepalen, hebben wij bodemonderzoek uitgevoerd op de plaatsen waar in de grond gewerkt moet gaan worden.

Station en emplacement Heino

ProRail vervangt in Heino de onbewaakte overweg door een wandelbuis. Het middelste perron heffen ze op en ze verleggen de sporen een stukje. Aan beide zijden van het spoor komen nieuwe perrons om de veiligheid te vergroten. Op alle plekken waar gewerkt gaat worden voerden wij bodemonderzoek uit. ProRail gaat ook het parkeergebied en de fietsenstalling aanpakken. Op deze plekken voerden wij asfalt- en funderings- en bodemonderzoek uit om de herbruikbaarheid van het materiaal vast te stellen en de algemene kwaliteit van de bodem. Ter plaatse van de watergang voerden wij een waterbodemonderzoek uit.

Station en emplacement Raalte

Ook in Raalte vervangt ProRail het tussenperron voor twee flankerende perrons. Dat betekent voor ons dat we bodemonderzoek uitvoeren op de plaatsen waar in de bodem gewerkt gaat worden. ProRail past de parkeergelegenheid, de toegangswegen en opritten aan beide zijden aan, vandaar dat we ook hier asfalt- en funderingsonderzoek uitvoerden. Ook Raalte krijgt een fiets- en voetgangerstunnel. Hiervoor moesten boringen tot acht meter diep uitgevoerd worden. Firma Bodem Expert heeft ons bijgestaan door op de grote dieptes sonic boringen voor ons uit te voeren.

Onontplofte oorlogsresten in Raalte

Het gebied van station en emplacement Raalte is verdacht op onontplofte oorlogsresten (voorheen niet-gesprongen explosieven) uit de Tweede Wereldoorlog. Bij bombardementen zijn mogelijk zeer zware onontplofte bommen (250- en 500-ponders) in de bodem terechtgekomen tot een diepte van 2,5 meter. Firma Expload is gespecialiseerd in onontplofte oorlogsresten en voerde voor ons penetratieberekeningen uit. Op de plekken waar dit van toepassing was, hebben we de eerste 2,5 meter handmatig voorgeboord. De grotere diepte kon verder zonder risico mechanisch geboord worden. We zijn geen bommen tegengekomen.

Traject Zwolle-Enschede

Op het gehele traject Zwolle-Enschede vervangt ProRail seinen en bovenleidingportalen. Ook zijn er locaties waar ProRail nieuwe seinen en bovenleidingportalen heeft gepland. Op al deze locaties voerden wij bodemonderzoek uit. Op elk van de te verplaatsen masten voerden wij ook asbestinventarisaties uit aan de bovenleidingportalen. In de coating van de voet van de masten/seinen is in het verleden mogelijk asbest verwerkt.

Veilig werken langs het spoor

Voor de werkzaamheden die wij uitvoeren langs het spoor en op de emplacementen wordt het treinverkeer niet stilgelegd. Voor aanvang van de werkzaamheden doen wij een melding bij ProRail en ontvangen wij toestemming. Om te mogen werken binnen de hekken van ProRail langs het spoor, is tijdens de werkzaamheden altijd een veiligheidsman aanwezig. Tijdens onze werkzaamheden verzorgde aannemer JMV de veiligheidsman.

In de voorbereiding van de werkzaamheden krijgen alle medewerkers instructie over de veiligheid. De veldwerkers volgen allemaal de cursus veilig werken langs het spoor en ontvangen na de test een digitaal veiligheidspaspoort (DVP). Er zijn uiteraard strikte regels waaraan wij ons moeten houden. Zo is het onder geen beding toegestaan om sporen over te steken. Dit betekent soms flink omlopen met alle bodemboorgereedschappen. Maar veiligheid voor alles. Tijdens bodemonderzoek langs het spoor is er behalve een veiligheidsman ook een voorman spoorse kabels aanwezig om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Ook dit voor ieders veiligheid en ter voorkoming van storingen door leidingbreuk. Voor ons verzorgde Strukton Rail de kabelaanwijzer.

Vragen

Meer weten over dit omvangrijke project? Niels Knotters vertelt er graag over. Neem contact met hem op via mail of bel hem op 088 321 2573

 

 

 

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

BK ingenieurs, De Alliantie Ontwikkeling B.V., quickscan, due dilligence, Markenlaan, Almere, NCCW

Project

23 januari 2024

Opnieuw quickscan voor De Alliantie Ontwikkeling

Dit project in Almere staat opnieuw symbool voor de intensieve samenwerking die BK ingenieurs heeft…

Lees meer