HomeProjectenSanering op het sportpark

Project

Sportpark Oostzanerwerf, Amsterdam-Noord

Sanering op het sportpark

milieukundig bodemonderzoek onder raamcontract

LocatieSportpark Oostzanerwerf, Amsterdam-Noord

OpdrachtgeverIngenieursbureau Gemeente Amsterdam

PeriodeApril 2018 - september 2019

Tijdens graafwerkzaamheden op Sportpark Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord ontstond het vermoeden van bodemverontreiniging. Het Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam kwam direct in actie en schakelde BK ingenieurs in voor onderzoek.

‘Het begon met een verzakking van het maaiveld, voor het clubgebouw van de voetbalclub op het sportpark’, zo blikt Eric Kruythoff van Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam terug. ‘Er werd gestart met graven om de oorzaak te achterhalen, waarbij het vermoeden bestond dat er een lek in het hemelwaterriool zat waardoor zand naar binnen liep. Bij het graven zijn we vervolgens op verontreiniging gestuit. Althans, daar wezen alle signalen op. Er was sprake van een vreemde geur en er werd een vreemd, grijzig materiaal aangetroffen.’

Daarop wilde Kruythoff met spoed een monster laten nemen. Hij nam contact op met Harald de Bruijn van BK ingenieurs, één van de vier partijen waarmee Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam een raamcontract heeft. ‘Een veldwerker van BK heeft nog dezelfde dag, onderweg naar huis vanaf een andere klus, een monster genomen en naar het lab gestuurd. Mede vanwege de geurwaarneming hebben we BK gevraagd op een breed stoffenpakket te analyseren.’

Beheersmaatregelen

‘Vooruitlopend op een eventuele sanering hebben we, mede omdat er ondanks het dichten van het gat klachten bleven komen vanuit de voetbalclub over stankoverlast, een tijdelijke beheersmaatregel laten aanbrengen. Hiertoe werd een zogenoemde HDPE-folie aangebracht. Met daaroverheen een laag zand van zo’n 15-20 centimeter en de betegeling. Zo kon de verontreiniging niet meer uitdampen en na die maatregelen is de stankoverlast ook verdwenen.’

‘Verder hebben we informatiebijeenkomsten gehouden voor bestuur en leden van de voetbalclub en de medewerkers van het sportpark. Mede vanwege eerder aangetroffen bodemverontreiniging op deze locatie was er sprake van argwaan, met name bij de gebruikers van het sportpark en de onderhoudsmedewerkers. Het was daarom van belang dat de gemeente open en transparant communiceerde en specialisten aantrok om te laten zien dat de zaak serieus aangepakt werd. BK heeft ons daar goed in bijgestaan.’

Bijzonder type verontreiniging

Uit de analyses kwam de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en chloorbenzenen naar voren. Een bijzonder type verontreiniging volgens Kruythoff: ‘In een stad als Amsterdam kom je bij graafwerkzaamheden wel vaker sterke verontreinigingen tegen, maar dat zijn meestal zware metalen of PAK (teerachtige stoffen).’ Naar aanleiding van deze verontreiniging is door de afdeling Bodem van Grond en Ontwikkeling de historie van de locatie uitgepluisd. Op basis van aanvullend historisch onderzoek werd geconcludeerd dat deze verontreiniging hoogstwaarschijnlijk verband hield met de eerdere vondst van een vat chemisch afval, in 1984. Kruythoff: ‘Destijds bestond de huidige milieu wet- en regelgeving nog niet. Dus hoewel er destijds is gesaneerd, is dit vermoedelijk een restant van de verontreiniging uit begin jaren ’80.’

Aanvullend bodemonderzoek

‘Om de omvang exact in beeld te krijgen, hebben we BK gevraagd om aanvullend bodemonderzoek rondom de verontreinigingslocatie te doen, zowel in de grond als in het grond- en leiding-/drinkwater. Zelfs het water in een kruipruimte is onderzocht. Ook hebben we met een grondradar en een magnetometer gezocht naar metalen voorwerpen. Daarvan werden er wel een paar gevonden, maar zoiets kunnen ook putdeksels zijn. Zekerheidshalve is op alle locaties waar metalen objecten waren aanvullend onderzoek verricht. Hieruit bleek gelukkig dat er buiten de aanvankelijk aangetroffen spot geen sprake was van nieuwe verontreinigingsspots. Ook het leiding-/drinkwater was niet verontreinigd.’

Saneringsplan

De Omgevingsdienst oordeelde dat er voor augustus 2019 gestart moet worden met saneren. Daarop dienden de gemeente Amsterdam het opgestelde saneringsplan in, een coproductie van BK ingenieurs en Gemeente Amsterdam (Ingenieursbureau en Afdeling Bodem van Grond en Ontwikkeling). Kruythoff: ‘BK heeft veel kennis in huis. Naast bodemadviseur Harald de Bruijn heeft ook Eric Mathôt vanuit zijn achtergrond als arbeidshygiënist en met zijn kennis van gevaarlijke stoffen veel bij kunnen dragen. BK ingenieurs verzorgt de milieukundige begeleiding. Tijdens de zomerstop, want dan is het op een voetbalclub het minst druk. En zijn de werkzaamheden ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen afgerond.’

Eric Kruythoff werkt sinds 2003 als adviseur Bodem, Milieu en Vergunningen bij Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam. Het Ingenieursbureau is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. BK ingenieurs heeft sinds 2016 een raamcontract met Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam voor het verrichten van milieukundig bodemonderzoek.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

23 augustus 2019

eDNA-onderzoek helpt bij flora- en faunaonderzoek Archeon

Archeologisch themapark Archeon wil de komende jaren uitbreiden van 300.000 naar 500.000 bezoekers…

Lees meer