Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

De RI&E: Risico- inventarisatie en -evaluatie

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn bedrijven en instellingen (werkgevers) verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit te voeren. In artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat elk bedrijf een arbeidsomstandighedenbeleid moet voeren dat gebaseerd is op een op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van alle gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich meebrengt.

Gevaren beheersen en arbeidsomstandigheden verbeteren

Het doel van de RI&E is de huidige stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden en de mogelijke gevolgen of gevaren van de huidige situatie binnen het bedrijf of de instelling in kaart te brengen en hiermee de gevaren te beheersen en arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen

In de RI&E moet aandacht zijn voor het werken met gevaarlijke stoffen: de blootstelling moet beoordeeld worden. Dit betekent dat de aard, mate en duur van de blootstelling bekend moeten zijn:

  • Aard = register met alle gevaarlijke stoffen waaraan werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze blootstelling kan plaatsvinden.
  • Mate = Vaststellen wat het blootstellingniveau is.
  • Duur = Vaststellen van de bloostellingsduur.

Meetmethodes en evaluatiemethodes

Voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingsniveau maakt BK ingenieurs gebruik van geschikte, genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes.

Het RI&E-rapport brengt de knelpunten binnen het bedrijf of de instelling in kaart. Ook formuleert BK ingenieurs adviezen ter verbetering van de situatie. Dat doen wij in volgorde van de prioriteit die aan het oplossen van de knelpunten gegeven moet worden.

Up-to-date RI&E

De RI&E dient altijd up-to-date te zijn. Wanneer veranderingen plaatsvinden in de organisatie, bedrijfsvoering of activiteiten van het bedrijf, moet de RI&E worden aangepast. Ook bij ontwikkeling van nieuwe technieken en veranderingen van wet- en regelgeving moet de RI&E mogelijk worden bijgewerkt.

Plan van aanpak

Wanneer de risico’s zijn geïnventariseerd en de knelpunten geëvalueerd, is het bedrijf of de instelling verplicht een plan van aanpak op te stellen. Een plan van aanpak maakt het mogelijk achteraf na te gaan in hoeverre de gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd. In het plan van aanpak staat aangegeven op welk gebied maatregelen worden genomen, welke prioriteit daarbij wordt gesteld, wie voor de uitvoering verantwoordelijk is en op welke termijn de maatregelen moeten zijn ingevoerd.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

Project

Sanering op het sportpark

Tijdens graafwerkzaamheden op Sportpark Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord ontstond het vermoeden van…

Lees meer

Project

Westergasfabriek

De saneerder, aannemingsbedrijf Markus, schakelde BK ingenieurs in voor veiligheidskundige…

Lees meer