HomeProjectenTransformatie Rozengracht Zaandam aangenomen

Project

Rozengracht 27-41 te Zaandam

Transformatie Rozengracht Zaandam aangenomen

Sloop en nieuwbouw Rozengracht 27-41 te Zaandam

LocatieRozengracht 27-41 te Zaandam

OpdrachtgeverHoorne Vastgoed Ontwikkeling

Periodenovember 2023 - februari 2024

Betrokken partijenBBA
Kolpa Architecten
Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken
Van Braam Minnesma
Transect

Risicodragend aangenomen

Midden in Zaandam, in een druk binnenstedelijk gebied, staat locatie Rozengracht 27-41 aan het begin van een complete transformatie. In opdracht van Hoorne Vastgoed Ontwikkeling hebben wij de uitdaging van de sloop, sanering en bouwrijp maken risicodragend aangenomen.

Onderzoeken

In de voorbereiding voerden we asbestinventarisatie en aanvullend bodemonderzoek uit aan de Rozengracht en berekenden we de waterretentie voor het opvangen van hemelwater op het dak. De locatie is sterk verouderd. De bebouwing, bestaande uit woningen en commerciële opstallen gaat gesloopt worden. De complexiteit van het project zit hem in de binnenstedelijke ligging van de locatie direct aan de drukbezette markt.

Taakverdeling

BBA coördineert het vergunningsproces van start tot oplevering, terwijl Kolpa architecten het ontwerp verzorgt. Van Leeuwen Zwanenburg is verantwoordelijk voor de sloopwerkzaamheden, Transect houdt toezicht op de archeologische waarde. Onze verantwoordelijkheden omvatten het voorbereiden, coördineren en begeleiden van sloop- en bouwrijpmaakwerkzaamheden. Voor de sanering stellen wij het saneringsplan op, begeleiden we op milieugebied, en richten we ons op bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC). Daarnaast zorgen wij voor het omgevingsmanagement en projectmanagement.

Planning

Begin deze maand zijn we begonnen met de voorbereidingen, demontage en (strip)sloop. Daarna kan de sanering van de grond en het bouwrijp maken plaatsvinden. Aansluitend begint Van Braam Minnesma in het eerste kwartaal van 2024 met de bouw van nieuwe woningen met een commerciële plint. Nieuwsgierig hoe het wordt? Op de webpagina van De Orkaan krijgt u een impressie van hoe het eruit gaat zien.

Voordeel

Het mooie van dit project is dat we veel onzekerheden hebben weggenomen doordat we (op risico) separaat aan de gunning en selectie van de bouwer de opstallen hebben verwijderd en gesaneerd. Dit in combinatie met het saneren en bouwrijp maken van de bodem heeft ervoor gezorgd dat inschrijven voor de bouw heel overzichtelijk en met minder risico’s was.

Update

In januari en februari 2024 hebben we een projectmatige bodemsanering uitgevoerd. Transect voerde tegelijkertijd archeologisch onderzoek uit. Het eindresultaat is een bouwrijp perceel. Eind februari hebben we het werk succesvol overgedragen aan de bouwer, die meteen aan het werk kon.

Meer weten of ook een project uitbesteden?

Meer informatie over dit project vindt u regelmatig op onze LinkedIn-pagina. Voor meer informatie over uitbesteden neemt u contact op met Twan Geluk.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Grensmaas, BK ingenieurs, sedimentbemonstering, Audeta, Rijkswaterstaat, projectmanagement

Project

18 december 2023

Grensmaas: beter voorbereid op hoogwater

Beter voorbereid op hoogwater Tijdens het hoogwater van 2021 ontstond grote schade aan de bodem van…

Lees meer