Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenCiviele techniekCiviel & sport

Terreininrichting openbare ruimte en openbaar groen

Iedereen wil graag in een aantrekkelijke leefomgeving wonen, werken en recreëren. Het verbeteren van de leefomgeving staat bij BK ingenieurs voorop. Wij vertalen het ontwerp van de landschapsarchitect en stedenbouwkundige in een concreet, technisch uitvoerbaar plan voor terreininrichting. 

In de voorbereidingsfase denken we goed na over de gebruiksfase van het openbaar groen en de openbare ruimte. Dit geldt voor parken, sportvelden, recreatieterreinen, festivalterreinen, openbare ruimten en tuinen in stedelijke en landelijke gebieden.

Beheer van de buitenruimte

BK ingenieurs is betrokken bij uw project vanaf het eerste initiatief. Op dat moment denken we al met u mee over de wensen en de technische uitvoerbaarheid van de beheerfase. Maar in het beheer kunnen wij meer voor u betekenen. Wij stellen de beheervisie op voor de lange termijn, beheerkostenramingen, onderhoudscontracten met directiebegroting, beheer- en (meerjaren) onderhoudsplannen (MJOP) en -begrotingen (MJOB). Ook zorgen wij voor directievoering en toezicht.

Wij sturen erop om het beheer en de beheerkosten in een zo vroeg mogelijk stadium inzichtelijk te hebben. In de ontwerpfase kunt u op deze manier een weloverwogen keuze maken en budget reserveren, zodat u een realistisch en technisch financieel beheersbaar project tegemoet ziet.

Uitvoeringsbegeleiding

BK ingenieurs houdt toezicht en controle op de uitvoering van de plannen door de aannemer. Juist in deze fase van het project is de deskundige begeleiding een doorslaggevende factor die bepaalt of de voorbereide plannen uiteindelijk leiden tot de gewenste praktijk.

RAW-bestekken

Uiteraard hebben wij veel ervaring met het vertalen van de ontwerpen en beplantingsplannen naar bestekstekeningen (AutoCAD) en sluitende RAW-bestekken. Naast de relatie met inrichting & ontwerp van de openbare ruimte, zoeken we ook aansluiting bij nieuwe of verbeterde technieken.

Gerelateerde projecten

Nieuw Boekhorst, BK ingenieurs, Voorhout, Terra Ontwikkeling, Gemeente Teylingen, klimaatbestendig, bestek, ontwerp, aanbesteding, civiel, ontwikkeling

Project

Nieuw Boekhorst, deelplan De Vijver te Voorhout

Gemeente Teylingen ontwikkelt met partners* een nieuwe wijk met dorps karakter ten noorden van…

Lees meer
BK ingenieurs, Nike, bureau B+B, Arenapark, Hilversum, Nike

Project

Arenapark Nike Hilversum

Nike is met ruim 2.700 werknemers en als eigenaar van meerdere percelen en panden op het Arenapark…

Lees meer
samenwerking, Agterberg b.v., BK ingenieurs, Universiteit Utrecht

Project

Directievoering en toezichthouden David de Wiedgebouw in volle gang

De werkzaamheden rond en aan het David de Wiedgebouw van Universiteit Utrecht (UU) zijn in volle…

Lees meer
BK ingenieurs, Bohemen-Noord, Den Haag, rioolvernieuwing, herinrichting openbare ruimte

Project

Vervangen rioolstelsel en reconstructie woonwijk Den Haag

Gemeente Den Haag is van plan het gemengd rioolstelsel in de wijk Bohemen-Noord te Den Haag te…

Lees meer