HomeProjectenOpnieuw quickscan voor De Alliantie Ontwikkeling

Project

Markenlaan 1 en 2 Almere

Opnieuw quickscan voor De Alliantie Ontwikkeling

Multidisciplinair samenwerken voor sloop en bouwrijp maken in Almere

LocatieMarkenlaan 1 en 2 Almere

OpdrachtgeverDe Alliantie Ontwikkeling B.V.

Periodejuni 2023 - juni 2025

Betrokken partijenEquipe Adviseurs By BK
ADEX Groep
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek

Dit project in Almere staat opnieuw symbool voor de intensieve samenwerking die BK ingenieurs heeft met De Alliantie Ontwikkeling. Al in vele eerdere projecten voerde BK ingenieurs voor De Alliantie een quickscan uit op twintig onderdelen. Deze quickscan planontwikkeling, ook wel een civil and environmental due diligence genoemd, draagt eraan bij om bij het aankoop- en ontwikkelproces een beoordeling te maken van de potentiële risico’s en kansen.

De quickscan heeft geleid tot aankoop door De Alliantie Ontwikkeling in juni 2023. De Alliantie kocht de locatie Markenlaan 1 en 2, een voormalig kantoorpand van NCCW. Het doel met de locatie is meerdere woontorens realiseren voor sociale en particuliere huur met een commerciële en levendige plint.

Uitdagingen

De uitdagingen in deze fase van het project blijken vooral te zitten in het feit dat het pand al langere tijd leeg staat. Niet alleen vleermuizen hebben hun intrek genomen in het object; het blijkt ook voor sommige mensen een toevluchtsoord te zijn. Het pand blijkt aantrekkelijk te zijn voor dak- en thuislozen en vandalen vanwege de afgelegen ligging. Betreden van het pand is echter gevaarlijk. De kans op letsel is groot vanwege de bouwvallige staat van het pand en het aanwezige asbest. Ook het gevaar voor brand is groot, al blijft het tot nu toe gelukkig bij kleine brandjes. Zodra we konden, hebben we de locatie fysiek afgesloten met hekken. Ook hebben we extra gevarenborden geplaatst. Het maakt vooralsnog helaas geen verschil. Daarom worden de hekken nu dagelijks gecontroleerd. En hersteld.

Achter de schermen

Wat niet te zien is op de locatie, is dat we achter de schermen druk doende zijn met diverse overheidsinstanties en betrokkenen om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met het pand. De aanwezigheid van vleermuizen bemoeilijkt dat. Door de genomen mitigerende maatregelen hebben we spoedeisende werkzaamheden snel kunnen uitvoeren samen met ADEX Groep. In diezelfde periode hebben we een uitvraag opgesteld en het werk tot en met het bouwrijp maken kunnen gunnen. We zijn nu zo ver dat we op korte termijn kunnen beginnen met de eerste fysieke werkzaamheden om een groot deel van het pand te saneren, ontmantelen en slopen. Dit zal de situatie voor de directe omgeving een stuk stabieler maken. Ondertussen gaan wij druk aan de slag met afstemming en voorbereiding om ook het laatste deel te kunnen verwijderen.

Fase 1

Fase 1 is van start gegaan: de voorbereidende sloopwerkzaamheden. In deze fase saneren we de eerste bronnen en scheiden we de hoog- en laagbouw van elkaar.

Vervolg

Door de actieve samenwerking zijn de eerste stappen ondanks de uitdagingen (snel) gezet en zal de locatie de komende maanden behoorlijk veranderen. In dit proces zullen wij voor De Alliantie Ontwikkeling het proces blijven begeleiden en verder voorbereiden. Het doel is om de locatie binnen aanzienlijke termijn bouwrijp te maken. Aansluitend zullen we samen met De Alliantie en betrokken partijen werken aan een mooi plan voor het toekomstige gebruik.

Ook intensief samenwerken?

Meer weten of ook een intensieve samenwerking starten met BK ingenieurs? Neem contact op met projectmanager Twan Geluk om meer te weten te komen over de mogelijkheden. Dat kan via de e-mail of telefonisch via 06 55 77 10 24.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Nieuw Boekhorst, BK ingenieurs, Voorhout, Terra Ontwikkeling, Gemeente Teylingen, klimaatbestendig, bestek, ontwerp, aanbesteding, civiel, ontwikkeling

Project

22 maart 2024

Nieuw Boekhorst, deelplan De Vijver te Voorhout

Gemeente Teylingen ontwikkelt met partners* een nieuwe wijk met dorps karakter ten noorden van…

Lees meer