HomeProjectenWoningbedrijf Velsen al dertig jaar vaste klant bij BK ingenieurs

Project

Velsen

Woningbedrijf Velsen al dertig jaar vaste klant bij BK ingenieurs

"BK kent ons door en door"

LocatieVelsen

OpdrachtgeverWoningbedrijf Velsen

Periode1990 - heden

Al dertig jaar werkt BK ingenieurs voor Woningbedrijf Velsen. De grootste verhuurder in Velsen met ruim 6.500 woningen heeft op het gebied van nieuwbouw, onderhoud en beheer veel te doen. Deels gebeurt dat in samenwerking met BK ingenieurs, die mede vanwege een sterk praktijkgerichte aanpak uitgroeide tot een vaste waarde waarmee het goed werken is, aldus Rob Bunink, projectleider nieuwbouw en renovatie bij Woningbedrijf Velsen. Het meest recente voorbeeld van deze samenwerking is de sloop van een 12-hoog flat in IJmuiden die plaatsmaakt voor drie nieuwe woontorens.

De woningvoorraad van de Velsense corporatie bestaat voor een groot deel uit naoorlogse portiekwoningen. Daarvan zijn er de laatste tijd al heel wat verbeterd en voor de komende tien jaar wil Woningbedrijf Velsen nog zo’n 2.800 woningen aanpakken, variërend van sloop/nieuwbouw tot verduurzaming. Met als resultaat onder meer dat het percentage woningen met een groen energielabel A/B stijgt van 16% nu naar ruim 60% in 2030.

Diverse expertises

In zijn ruim dertig jaar bij Woningbedrijf Velsen heeft Rob Bunink op uiteenlopende vakgebieden met BK ingenieurs te maken gehad. Bodemonderzoekbodemsaneringasbestinventarisatieopleidingendirectievoering bij projecten, het kwam allemaal voorbij. ‘Ze hebben met name op het gebied van asbest inmiddels zó veel kennis over ons opgebouwd dat je al gauw op ze terugvalt. Wat dat betreft is BK ingenieurs uitgegroeid tot een vaste waarde. Je weet op basis van ervaringen uit het verleden dat het goed komt als je ze inschakelt’, zegt Rob Bunink.

‘Je komt nou eenmaal graag terug bij iemand die goed werk levert.’

Wat overigens niet betekent dat Woningbedrijf Velsen automatisch bij BK ingenieurs uitkomt: ‘Je kijkt als opdrachtgever altijd vérder. Al was het maar om elkaar scherp te houden. Wat in het geval van BK voor ons zwaar weegt, is dat zij Woningbedrijf Velsen door en door kennen. En misschien wel het meest belangrijk: je komt nou eenmaal graag terug bij iemand die goed werk levert.’

‘Ongedwongen en gebaseerd op korte lijnen’

Bij BK ingenieurs is Rob Arisz een van degenen die sinds dertig jaar regelmatig contact met de Velsense klant heeft. Dat contact is volgens hem ongedwongen en gebaseerd op korte lijnen. Mede omdat BK ingenieurs en Woningbedrijf Velsen zoals hij het uitdrukt ‘zo’n beetje in elkaars achtertuin opereren’ en makkelijk bij elkaar binnen lopen. ‘Zeker als het gaat om servicegebonden zaken is dat heel prettig. Woningbedrijf Velsen hoeft bij wijze van spreken maar één kik te geven en we gaan er al op af’, zegt Rob Arisz. Het wederzijds vertrouwen mondde uit in het risicodragend project voor BK ingenieurs rond de sloop van de 12-hoog flat in IJmuiden en het bouwrijp opleveren van de vrijgekomen grond. Het was voor de eerste keer dat BK op basis van een dergelijke afspraak werkte. Later gebeurde dat zowel voor Woningbedrijf Velsen als andere opdrachtgevers steeds vaker.

‘Duidelijk communiceren’

Maar de samenwerking is wat Rob Arisz betreft op méér gebaseerd: ‘Duidelijk communiceren. Onze onderzoeken en rapportages zijn overzichtelijk en begrijpelijk. We beginnen altijd met een kort, voor iedereen goed leesbaar resumé waaruit ook voor niet-technische mensen exact valt op te maken wat er aan de hand is en welke maatregelen nodig of mogelijk zijn. BK ingenieurs heeft in de breedte kwaliteit en vakkennis in huis en niet veel woorden nodig om daarover met opdrachtgevers te communiceren. Ik denk dat we daar ten opzichte van andere bureaus zeker onderscheidend in zijn.’

‘Niet al te academisch’

Rob Bunink deelt die analyse: ‘Ze zijn inderdaad niet al te academisch en staan middenin de praktijk. Ik vind BK een prettig no-nonsense bureau. Dat sluit qua mentaliteit goed aan bij Woningbedrijf Velsen. Veel van onze huurders zijn gewend om te zeggen wat ze ervan denken. Daar moet je niet ingewikkeld maar juist duidelijk en zonder poespas mee communiceren.’

‘Dertig jaar de bal rollende houden’

De samenwerking met Woningbedrijf Velsen begon dertig jaar geleden met BK-directeur Bert Zijl en zijn toenmalige compagnon Ruud Beek. Zij hielden de bal, zoals Rob Arisz dat uitdrukt, door de jaren heen rollende. Het elkaar goed (leren) kennen speelde daarbij volgens hem een belangrijke rol: ‘Natuurlijk heeft een opdrachtgever de mogelijkheid om voortdurend voor andere partijen te kiezen die bij wijze van spreken twee dubbeltjes goedkoper zijn. Maar als je alleen de laagste prijs als criterium hanteert, kan het aan het eind van de rit allemaal toch een stuk duurder uitvallen en bouw je geen echte relatie op. Juist die relatie is belangrijk en maakt dat je veel meer uit een samenwerking kan halen.’

Ervaring en contacten

In zo’n voor beide partijen prettige samenwerking is wederzijdse flexibiliteit een belangrijk aspect. Rob Arisz herinnert zich dat de kosten van een voor Woningbedrijf Velsen uit te voeren project dankzij nieuwe BK-automatisering lager uitvielen dan was afgesproken. Waarna BK ingenieurs dit meldde en de prijs neerwaarts aanpaste. Over flexibiliteit gesproken.

Het blijft mensenwerk

Kijkend naar de toekomst zijn de beiden het over één ding eens: het blijft mensenwerk en een kwestie van goede contacten. Rob Arisz: ‘Ik werk dertig jaar bij BK ingenieurs en dat zullen degenen na mij denk ik niet vaak meer zó lang doen. Dat hoeft ook niet. Als je er maar voor zorgt dat er voldoende mensen zijn die er lang genoeg zitten om ook weer langjarige contacten op te bouwen. Als je dat goed doet, betaalt het zich altijd uit.’ Rob Bunink: ‘Mee eens. Wat ik zie, is dat je los van nieuw talent altijd voldoende mensen in huis moet hebben op wie je vanwege hun ervaring en contacten terug kan vallen.’

Meer weten over de dienstverlening van BK ingenieurs of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 of e-mail naar [email protected].

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Project

14 april 2020

Milieukundige begeleiding op De Wallen

Op het moment van schrijven, april 2020, midden in de coronacrisis, kun je je niet voorstellen dat…

Lees meer