HomeProjectenBK ingenieurs als combinant van Audeta Ingenieurs aan de slag voor Rijkswaterstaat

Project

Loswallen Veersedam en Middelplaathaven

BK ingenieurs als combinant van Audeta Ingenieurs aan de slag voor Rijkswaterstaat

(half)verhardings- en (water)bodemonderzoek binnen samenwerkingsraamovereenkomst (SROK)

LocatieLoswallen Veersedam en Middelplaathaven

OpdrachtgeverRijkswaterstaat

Periodenovember - december 2022

Rijkswaterstaat verzocht Audeta Ingenieurs op basis van de samenwerkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten, perceel Technisch Advies offerte te doen voor bodemonderzoek. Audeta Ingenieurs* bestaat uit een combinatie van zeven ingenieursbureaus. De aanpak, het onderzoek, het advies en de nazorg in de uitvraag voor dit project pasten uitstekend in het profiel van BK ingenieurs, die het project van kop tot staart heeft uitgevoerd.

De uitvraag hield in

• (half)verhardingsonderzoek inclusief asbestonderzoek aan de loswallen Veersedam en Middelplaathaven in Zeeland;
• onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem;
• bepalen van de indicatieve hergebruiksmogelijkheden van de grond en de baggerspecie en
• vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse(n) conform CROW 400 voor tijdens de renovatiewerkzaamheden.

Achtergrond

Rijkswaterstaat is van plan groot onderhoud/renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan de loswallen Veersedam en Middelplaathaven. Loswallen zijn wallen waaraan schepen kunnen liggen om te lossen en te laden. De loswallen, trailerhaven en steiger maken deel uit van werkhavens. Ze stammen uit de tijd van de aanleg van de Deltawerken en zijn nog altijd in gebruik door Rijkswaterstaat en derden.

Persoonlijk contact

In november en december 2022 heeft personeel van BK ingenieurs de onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd. Voor het doorboren van de puinlaag hebben we onze eigen Avegaar ingezet. Tijdens de uitvoering hebben we doorlopend contact gehouden met de opdrachtgever. Op die manier konden we naar aanleiding van de zintuiglijke waarnemingen en op basis van de analyseresultaten snel schakelen over de strategie en meer- en minderwerk.

Kwaliteit

Ter plaatse van de Middelplaathaven hebben we in verband met een aangetroffen verontreiniging nader bodemonderzoek uitgevoerd. Deze hebben we in de richting van het werkgebied afgeperkt.

Doelstelling

Rijkswaterstaat voert het onderhoud uit, omdat ze ervoor willen zorgen dat de waterkering en alle aanlegvoorzieningen voldoen aan de huidige (veiligheids-)eisen en normen die gesteld worden aan het functioneren ervan. Rijkswaterstaat kan met de onderzoeksresultaten van dit Technisch Advies een strategisch plan opstellen en een kostenraming maken voor het groot onderhoud aan de loswallen. De herstelwerkzaamheden vinden plaats in het laatste kwartaal van 2023.

Audeta Ingenieurs*

Met de gunning van de samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) voor ingenieursdiensten, heeft Rijkswaterstaat gekozen voor 21 partijen in de Nederlandse markt, waaronder de combinatie Audeta Ingenieurs.

Combinatie Audeta Ingenieurs wordt gevormd door de bedrijven Verhoeven en Leenders, Roelofs Advies en Ontwerp, TAS, Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners, Veldheer Engineering, Compris en BK ingenieurs.

De naam is voortgekomen uit twee kenmerken die ons als combinatie heeft samengebracht:
1. De ambitie nog meer te willen betekenen voor “eau d’état”, wat Frans is voor Rijks-water-staat.
2. Wij hebben de ‘audens’, oftewel de moed om met ervaren organisaties de opgave voor Rijkswaterstaat vol vertrouwen aan te gaan. De oorsprong van de combinatie komt voort uit de kenmerken van de individuele bedrijven, elk specialist op het eigen vakgebied. Als team vormen wij gezamenlijk één grote organisatie met inhoudelijke kennis, kunde en ruime ervaring. Combinatie Audeta Ingenieurs is net als Rijkswaterstaat georganiseerd in zeven clusters en levert regionale dekking. Onze doelen zijn net als Rijkswaterstaat werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland op duurzame wijze.

Bent u benieuwd naar de ins en outs van dit onderzoek of wilt u meer weten over de samenwerkingsraamovereenkomst Audeta? Neem hiervoor en bij belangstelling voor samenwerking contact op met Wilbert van Pampus, directeur. Of bel 088 321 25 00.

 

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

Aziëpark, Haarlem, directievoering, toezicht, BK ingenieurs, herinrichting,

Project

7 juni 2024

Aziëpark: directievoering en toezicht voor blauw/grijs/groen

Op basis van eerdere prettige ervaringen met BK ingenieurs vroeg Gemeente Haarlem ons voor de…

Lees meer