HomeProjectenNieuw Boekhorst, deelplan De Vijver te Voorhout

Project

Gemeente Teylingen

Nieuw Boekhorst, deelplan De Vijver te Voorhout

Een wijk met dorpse identiteit

LocatieGemeente Teylingen

OpdrachtgeverProjectbureau Nieuw Boekhorst

Periodeoktober 2023 - heden

Betrokken partijenWitteveen + Bos
STEK ontwikkeling
Heijmans vastgoed
Ballast Nedam
ECHO
H+N+S
wUrck
gemeente Teylingen

Gemeente Teylingen ontwikkelt met partners* een nieuwe wijk met dorps karakter ten noorden van Voorhout. Heijmans Vastgoed B.V. heeft namens Projectbureau Nieuw Boekhorst aan BK ingenieurs gevraagd voor de eerste fase van deelplan de Vijver de locatie bouw- en woonrijp te maken. Deelplan De Vijver en de Schuitvoerderslaan tot aan de rotonde is het eerste deelgebied en de hoofdontsluiting van Nieuw Boekhorst.

Werkzaamheden

We hebben voor de eerste fase opdracht voor de volgende werkzaamheden:

Uitwerken van het technisch definitief ontwerp van de openbare ruimte 

• Algemene werkzaamheden en inventarisatiefase
• definitief ontwerp Inrichtingsplan
• definitief ontwerp Rioleringsplan
• Verlichting- en kabelplan
• Kostenraming concept DO Inrichtingsplan
• Werkzaamheden Nuts

Opstellen van het Bouwrijpbestek

• Terreininmeting
• Bemalingsplan
• Tekeningen, RAW-bestek en bestekbijlagen

Opstellen van een Woonrijpmaakbestek

Tekeningen, RAW-bestek en besteksbijlagen
• Uitvoeringsraming
• Begeleiding van de aanbestedingsprocedures

Verzorgen van vergunningen

Bijzonderheden

Bij de start van de werkzaamheden bleek dat een maatvaste ondergrond ontbrak. Wij hebben daarom geadviseerd om eerst een maatvast Stedenbouwkundig matenplan (SPMII) op te stellen en vast te laten stellen, in het belang van de ontwikkelaars en opdrachtgever. BK ingenieurs heeft dit matenplan vervolgens opgesteld.

Toekomstbestendig

De projectcombinatie realiseert een toekomstbestendige wijk met NL-Greenlabel A. Dat label krijgt het gebied pas als het circulair, bio-divers, energie- en klimaatbewust is en de gezondheid ondersteunt. Dit betekent duurzaam bouwen, regenwater goed benutten, de levende natuur stimuleren, de ondergrond respecteren en groen en bomen gebruiken voor ontspanning, verkoeling en sport.

BK ingenieurs geeft hieraan vorm door in de uitvoering mee te denken om deze ambitie te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld in het grondstromenplan is de vraag: hoe zorgen we voor zo min mogelijk vervoers- en grondbewegingen. En hoe behouden we de goede grond om het bodemleven en de biodiversiteit in stand te houden in de nieuwe situatie? Wat betreft waterhuishouding toetsen we bijvoorbeeld het afwaterings- riolerings- en ontwateringsplan op de gestelde uitgangspunten en kijken we of het ook uitvoerbaar is.

Project Nieuw Boekhorst

Nieuw Boekhorst is een project van Gemeente Teylingen en *Terra Ontwikkeling CV, bestaande uit Heijmans vastgoed bv, Ballast Nedam, Roosdom Tijhuis, Blokhuis B.V. & Syntrus en Achmea Real Estate. De wijk is een uitbreiding van Voorhout, die straks ruimte biedt aan circa 1.300 huishoudens, een basisschool, sportvelden en verschillende speel- en sportplekken. Middenin de wijk komt een haven. Station, winkels en het strand van Noordwijk zijn op fietsafstand.

Meer weten?

Benieuwd naar hoe BK ingenieurs uw project kan ondersteunen? Of Hoe BK ingenieurs handen en voeten geeft aan de ambities van de opdrachtgever? Neem contact op met Nico Wiltenburg of bel 088 321 25 00.

De expertise van BK ingenieurs in dit project:


Volgend project Fill 4 Created with Sketch.

BK ingenieurs, Audeta Ingenieurs, Rijkswaterstaat, loswallen, waterbodemonderzoek, bodemonderzoek, grondonderzoek, verhardingsonderzoek, baggerspecie, ingenieursdiensten, samenwerkingsraamovereenkomst.

Project

31 mei 2024

BK ingenieurs als combinant van Audeta Ingenieurs aan de slag voor Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat verzocht Audeta Ingenieurs op basis van de samenwerkingsraamovereenkomst…

Lees meer