Nieuws

BK ingenieurs

HomeBodem

Bodem

Operationeel Medewerker (OPM)

Achtergrond Ten aanzien van risico’s en de te maatregelen bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie heeft een werkgever de verantwoordelijkheid voldoende voorlichting en onderricht te geven aan zijn werknemers.…

18 juni 2018

Lees meer

BRL 7000, o.a. voor werkvoorbereiders/Interne auditoren

Achtergrond Kwalibo (kwaliteitsborging in het bodembeheer) is een belangrijk onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit en heeft tot doel de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden in de (water)bodemsector te verhogen en integriteit van de…

18 juni 2018

Lees meer

Basiscursus Bodem

Achtergrond Bij grondverzet hebt u als professional te maken met bodem en bodembeleid. Met de basiscursus bodem bent u in het bezit van de basiskennis van de bodem die nodig is om in vroeg stadium van uw project rekening te kunnen houden met het…

18 juni 2018

Lees meer

(herhaling) Voorbereidingscursus op het examen Register Deskundig Leidinggeven Projecten (R-DLP)

LET OP: Er kan weer worden ingeschreven voor het vernieuwde examen R-DLP bij CROW. In november 2023 is versie 4.0 van CROW-publicatie 400 verschenen. Hierin staan ook de gewijzigde eind- en toetstermen voor de R-DLP. De certificering van de R-DLP is…

18 juni 2018

Lees meer

Gasmeten (EX-OX-TOX)

Achtergrond Gasmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of schadelijke gassen of dampen op de werkplek aanwezig zijn. Met name bij het werken met verontreinigde grond en in besloten ruimten brengen schadelijke gassen risico’s met zich mee. Doel…

18 juni 2018

Lees meer

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Achtergrond Zoals verwoord in onder andere het Arbo-informatieblad 22 of CROW-publicatie 400 dienen leidinggevenden op een project bij werkzaamheden in of met verontreinigde bodem over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid,…

18 juni 2018

Lees meer

herhaling Deskundig Leidinggevende Projecten volgens CROW-publicatie 400

Achtergrond De veiligheidsklasse-indeling is gewijzigd met het actief worden van de nieuwe CROW-publicatie 400 (werken in of met verontreinigde bodem, juni 2017). Hiermee zijn de eisen aan de diverse deskundigen in het werkveld aangepast voor de…

18 juni 2018

Lees meer