Nieuws

BK ingenieurs

HomeOmgevingswet

Omgevingswet

VCDO verplicht bij sommige bouw- en sloopprojecten

Naast omgevingsmanagers, veiligheidskundigen en veiligheid- en gezondheidscoördinatoren kent de bouw sinds 1 januari 2024 ook de veiligheidscoördinator directe omgeving (VCDO). Wat doet een VCDO (veiligheidscoördinator directe omgeving)? Met het…

26 maart 2024

Lees meer

Hoe bevalt de Omgevingswet? Vul de enquête in!

Wat betekent de Omgevingswet voor mijn werkzaamheden? Sinds 1 januari is de Omgevingswet van kracht. De wet stelt de leefomgeving centraal, moet inzichtelijk en voorspelbaar zijn en de balans bewaken tussen benutten en beschermen. Maar wat betekent…

2 februari 2024

Lees meer

Oefenen met het DSO en de Omgevingswet

De Omgevingswet is ingegaan en vooral bij vakteam Bodem werken de adviseurs er uiteraard direct veel mee. De afgelopen maanden stonden in het teken van het voorbereiden op de wijzigingen die de wet meebracht. Even wennen Alle adviseurs moesten worden…

19 januari 2024

Lees meer

Omgevingswet gaat 1 januari 2024 definitief van start

Op dinsdag 14 maart 2022 stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen.  Over de…

14 maart 2023

Lees meer

Opnieuw uitstel Omgevingswet

Minister De Jonge heeft besloten de invoering van de Omgevingswet wederom met een half jaar uit te stellen. De nieuwe beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2023. De minister heeft aangegeven dat voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet meer…

18 oktober 2022

Lees meer