Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBouw- & milieuadviesBouw- & milieuadvies

Bouwkundige opname

Wanneer binnen een gebied risicovolle werkzaamheden gaan plaatsvinden, is het raadzaam om voor elk bouwwerk of object binnen dat gebied een bouwkundige vooropname te doen. Met een bouwkundige vooropname kan naderhand zonder discussie worden bepaald of een schadeclaim terecht is. Vakteam  bouw- & milieuadvies is BRL5024-gecertificeerd. We voeren de bouwkundige opnames uit met ons eigen opnamesysteem, conform deze certificering.

Bouwkundige vooropname

Een bouwkundige vooropname of bouwkundige nulmeting is een taxatie die de huidige staat van een bouwwerk vastlegt in woord (rapportage) en beeld (fotoreportage). Op deze manier ontstaat een volledig beeld van de bestaande gebreken aan een object of bouwwerk.

Bouwkundige vooropnamen vinden plaats voordat binnen het vastgestelde gebied risicovolle werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Het kan gaan om heiwerkzaamheden, bronbemaling, afgraving, sloop, het in- en uittrillen van damwanden en bijvoorbeeld het aanleggen van verkeersdrempels of het vervoer van zwaar materieel.

De bouwkundige opname wordt verricht door onze vooropname- of bouwkundig taxatie-experts. Tijdens een vooropname leggen wij de bouwkundige staat van de buitenzijde en in bepaalde gevallen ook de binnenzijde van de panden en bouwwerken rond de projectlocatie vast. Het advies is om alle panden binnen een straal van 30 tot 50 meter rond de projectlocatie te inspecteren.

Werkwijze en rapportage

Met behulp van een afsprakentool brengen wij de bewoners en eigenaren ervan op de hoogte dat de vooropname gaat plaatsvinden. Via de tool kunnen zij zelf online hun tijdstip inplannen.

Voor de bouwkundige opname bezoekt een van onze bouwkundigen de panden binnen de projectlocatie. Tijdens het bezoek maakt hij een fotorapportage, waarin een inventarisatie is opgenomen van de aanwezige schades en scheuren in de constructie. Ons digitaal opnamesysteem verwerkt onze bevindingen direct na de opname per opnamelocatie in een overzichtelijke rapportage, die met één druk op de knop kan worden doorgestuurd naar de eigenaar van het pand en naar de opdrachtgever. De rapportage per object deponeren wij bij de notaris.

Trillingsmeting

De werkzaamheden veroorzaken trillingen die zich door de bodem verspreiden. In bepaalde frequenties zetten de trillingen de fundering van een pand in beweging, met schade en scheuren aan constructieve en bouwkundige onderdelen van dit pand of bouwwerk tot gevolg.

Wij adviseren om tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden ook de trillingsbelasting te laten monitoren op panden rond de projectlocatie. Door middel van monitoring kan tijdig worden ingegrepen wanneer trillingen worden veroorzaakt die schade kunnen veroorzaken. Een aanpassing in de werkwijze kan uitkomst bieden bij het voorkomen van schadegevallen.

Bouwkundige tussenopname

Een tussenopname is aan te bevelen wanneer de werkzaamheden in verschillende stadia worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als de sanering is beëindigd en wordt gestart met heien. In geval van schademelding tijdens de werkzaamheden kunnen wij een bouwkundige tussenopname uitvoeren om vast te stellen in hoeverre dit verband houdt met de werkzaamheden. Een tussenopname wordt ook wel omschreven als een proces-verbaal van toestand. Reden kan zijn dat het risicogebied tussentijds wordt uitgebreid of dat er nieuwe of onverwachte risico’s blijken te zijn als gevolg van de werkzaamheden.

Bouwkundige na-opname

De rapportage van de bouwkundige vooropname wordt in de regel afgerond met een na-opname. De bouwkundige na-opname vindt plaats nadat de werkzaamheden volledig zijn voltooid. Bij de na-opname worden eerder aangetoonde schades beoordeeld en vergeleken met de vooropname. De na-opname kan niet los worden gezien van de vooropname en dient als vergelijkingsmateriaal.

Wilt u een bouwkundige opname laten uitvoeren? Vakteam bouw- & milieuadvies is gecertificeerd volgens BRL5024. Dat is het procescertificaat voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen. Voor meer informatie of een offerte neem met contact op met Eric Mathôt.

Gerelateerde projecten

Project

Projectbegeleiding asbestsanering en totaalsloop

In opdracht van De Alliantie doet BK ingenieurs de voorbereiding en begeleiding van de sloop Fase 1…

Lees meer

Project

Asbestsanering en leegsloop Heerenhage

BK ingenieurs is begonnen met de sanering en sloop van voormalig zorgcentrum Heerenhage te…

Lees meer