Nieuws

BK ingenieurs

HomeVeiligheid

Veiligheid

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL-VCU)

Achtergrond De cursus VIL-VCU is verplicht voor intercedenten die werkzaam zijn bij VCU-gecertificeerde uitzendbureaus en is aan te bevelen voor alle intercedenten, werkzaam in de technische en industriële branche. Voorheen behaalden leidinggevenden…

5 januari 2021

Lees meer

Operationeel Medewerker (OPM)

Achtergrond Ten aanzien van risico’s en de te maatregelen bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie heeft een werkgever de verantwoordelijkheid voldoende voorlichting en onderricht te geven aan zijn werknemers.…

18 juni 2018

Lees meer

BRL 7000, o.a. voor werkvoorbereiders/Interne auditoren

Achtergrond Kwalibo (kwaliteitsborging in het bodembeheer) is een belangrijk onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit en heeft tot doel de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden in de (water)bodemsector te verhogen en integriteit van de…

18 juni 2018

Lees meer

(herhaling) Voorbereidingscursus op het examen Register Deskundig Leidinggeven Projecten (R-DLP)

LET OP: Er kan weer worden ingeschreven voor het vernieuwde examen R-DLP bij CROW. In november 2023 is versie 4.0 van CROW-publicatie 400 verschenen. Hierin staan ook de gewijzigde eind- en toetstermen voor de R-DLP. De certificering van de R-DLP is…

18 juni 2018

Lees meer

Basisveiligheid (B-VCA)

Achtergrond Bij werkzaamheden wordt steeds vaker het VCA-certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Doel…

18 juni 2018

Lees meer

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

Achtergrond Bij werkzaamheden is een VCA-certificaat steeds vaker verplicht. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is bedoeld om veiliger te werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Bij…

18 juni 2018

Lees meer

Herhaling Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (H-VOL-VCA)

Doel van de cursus Tijdens deze herhalingscursus H-VOL-VCA behandelen we kort alle te examineren hoofdstukken. De belangrijkste en moeilijkste onderwerpen frissen we weer op. We besteden aandacht aan het oefenen van examenvragen . Door de compacte…

18 juni 2018

Lees meer

Gasmeten (EX-OX-TOX)

Achtergrond Gasmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of schadelijke gassen of dampen op de werkplek aanwezig zijn. Met name bij het werken met verontreinigde grond en in besloten ruimten brengen schadelijke gassen risico’s met zich mee. Doel…

18 juni 2018

Lees meer

Veilig Werken aan Wegen (VWAW)

Achtergrond De in Nederland steeds groter wordende drukte op de wegen levert steeds vaker gevaar op voor mensen die werkzaamheden aan of langs de weg uitvoeren. In de CAO voor het bouwbedrijf is de bepaling opgenomen dat alle werkers aan de weg een…

18 juni 2018

Lees meer

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Achtergrond Zoals verwoord in onder andere het Arbo-informatieblad 22 of CROW-publicatie 400 dienen leidinggevenden op een project bij werkzaamheden in of met verontreinigde bodem over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid,…

18 juni 2018

Lees meer

Berichtnavigatie