Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenArbo & veiligheidArbo & Veiligheid

Naast omgevingsmanagers, veiligheidskundigen en veiligheid- en gezondheidscoördinatoren kent de bouw sinds 1 januari 2024 ook de veiligheidscoördinator directe omgeving (VCDO).

Met het invoeren van deze veiligheidscoördinator geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) invulling aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Dit gebeurde naar aanleiding van het kraanongeval in Alphen aan den Rijn (2015).

In het Besluit bouwwerken leefomgeving, (Bbl, vervanger van het Bouwbesluit) dat tegelijk met de Omgevingswet is ingevoerd, zijn bepalingen opgenomen om de veiligheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden beter te borgen. De veiligheidscoördinator directe omgeving is in het Bbl opgenomen.

Wanneer moet er een veiligheidscoördinator directe omgeving aangesteld worden?

Artikel 7.5a lid 1 Bbl bepaalt dat bij beoogde bouw- en sloopwerkzaamheden een risicomatrix ingevuld moet worden. De risicomatrix geeft betekenis aan de risico’s voor de veiligheid van de omgeving. De uitkomst van de risicomatrix kan leiden tot de verplichting om een veiligheidscoördinator directe omgeving aan te stellen volgens artikel 7.5b van het Bbl.

Wat houdt de rol van veiligheidscoördinator in?

De veiligheidscoördinator directe omgeving is verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid in de directe omgeving van de bouwplaats tijdens de uitvoeringsfase. Net zoals de V&G-coördinator dit doet voor veiligheid op de bouwplaats.

Wat is het verschil met de V&G-coördinator uitvoeringsfase?

De functie van veiligheidscoördinator directe omgeving lijkt overlap te hebben met de veiligheidscoördinator uitvoeringsfase. Het belangrijkste verschil echter is dat de V&G-coördinator uitvoeringsfase zich voornamelijk richt op de veiligheid van werknemers en eventuele derden óp de bouwplaats, wat voortkomt uit de Arbowet. Terwijl de veiligheidscoördinator directe omgeving zich richt op de veiligheid van de omgeving, dus buiten het bouwterrein, wat voortkomt uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De rollen verschillen, maar zijn mogelijk goed te combineren. Dit combineren is niet verplicht.

Wat kan BK ingenieurs voor u betekenen?

Veiligheid begint bij het ontwerp (afzetten werkterrein, omleidingen, informeren omgeving enzovoort). Onze adviseurs geven advies en ondersteunen de V&G-coördinator. Ook vervullen wij deze of vergelijkbare rol (BLVC-coördinator) binnen bouw- en/of sloopprojecten. Hebt u als veiligheidscoördinator directe omgeving advies of ondersteuning nodig of bent u op zoek naar een veiligheidscoördinator? Informeer dan eens naar de mogelijkheden. Bel 088 321 25 00 of stuur een e-mail naar Ilona Bondrager, vakteammanager arbo & veiligheid.