Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBouw- & milieuadviesBouw- & milieuadvies

Stikstofdepositieberekening

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State is het voor ieder project noodzakelijk om te bepalen of er een vergunning voor de Wet natuurbescherming nodig is. Het gevolg is dat veel bouwprojecten stilliggen. Projecten die geen stikstofdepositie veroorzaken op de Natura-2000 gebieden kunnen wel doorgaan.

Realistisch en praktisch

Onze ecologen zijn enorm begaan met de natuur. Zij juichen het toe dat er vanuit de overheid verscherpte aandacht is voor de instandhouding van de Natura 2000-gebieden. Zij zijn ook realistisch en praktisch. Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen. Met de juiste bouwmethode is het mogelijk om de stikstofuitstoot te beperken. Meestal is er geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig.

Aerius calculator

Wel hebt u een rapportage met een berekening nodig. Binnen twee weken maken onze ecologen voor uw project met de geactualiseerde versie van de Aerius calculator de benodigde berekening van de stikstofdepositie. Hebt u het nog sneller nodig? Dan doen zij daarvoor hun uiterste best.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 en vraag naar Eric Mathôt.