Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBouw- & milieuadviesBouw- & milieuadvies

Trillingsmeting

Als een bron kracht uitoefent op vaste materie, ontstaan trillingen. Veelal is de bron van de trillingen industrie of werkverkeer. Zowel mensen als de gebouwde omgeving kunnen nadelige gevolgen ervaren van trillingen. De adviseur van vakteam bouw- & milieuadvies zoekt de bron die de trillingen veroorzaakt en draagt oplossingen aan om de hinder te voorkomen, te reduceren of te reguleren.

Trillingsmeting en trillingsanalyse

De bodem geeft trillingen door. Dit levert hinder en schade op. Denk bijvoorbeeld aan werkverkeer in woonwijken. Om te kijken of de trillingen schade opleveren voor de nabije omgeving kan bouw- & milieuadvies een trillingsmeting uitvoeren. Een trillingsmeting kan voor u van grote toegevoegde waarde zijn. Door een trillingsmeting uit te laten voeren,voorkomt u schade. En de daaruit voortvloeiende schadeclaims.

Trillingsmeter huren

Wilt u voor korte of lange periode een trillingsmeter huren? Dat kan! Met een trillingsmeter kunnen op afstand data gegenereerd worden die wij remote voor u uitlezen.

Wilt u een trillingsonderzoek uit laten voeren of wilt u een trillingsmeter huren? Neem direct contact op met Eric Mathôt of bel, 088 321 25 00.