Vakgebied

BK ingenieurs

HomeVakgebiedenBouw- & milieuadviesBouw- & milieuadvies

Externe veiligheidsberekening

Met externe veiligheid wordt bedoeld de regelgeving die de Nederlandse overheid hanteert om de veiligheid van burgers te garanderen. Leidend zijn de risico’s voor de mens en het milieu bij de opslag, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. De risico’s die komen kijken bij luchthavens vallen onder externe veiligheid, maar ook het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, over het water, via het spoor of via een pijpleiding. BK ingenieurs adviseert over externe veiligheid.

Opslag en gebruik? Bevi en Brzo

De reikwijdte van het begrip externe veiligheid is beperkt. Uitsluitend wordt gekeken naar slachtoffers ‘buiten de poort’. Als u gevaarlijke stoffen opslaat, dan kan het zo zijn dat uw bedrijf onder de regels van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) valt of zelfs onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). In dat geval moet u bij het aanvragen van een milieuvergunning een met een externe veiligheidsberekening laten berekenen. Zo kunnen we vaststellen of u voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

SAFETI voor externe veiligheidsberekeningen

BK ingenieurs werkt met het rekenprogramma SAFETI om deze veiligheidsberekening voor u uit te voeren, te beoordelen en te toetsen. Met de uitkomst van deze berekening stellen wij vast of de activiteiten passen binnen de geldende eisen met betrekking tot het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Dit vertalen wij in een advies over hoe de risico’s beperkt kunnen worden en welke scenario’s aan de risico’s ten grondslag liggen. Daarnaast adviseren wij u over de meest veilige en slimme wijze van opslag. Hierbij houden wij rekening met uw bedrijfsvoering en de geldende wetgeving.

Meer weten of een offerte aanvragen? Bel 088 321 25 00 en vraag naar Eric Mathôt of e-mail naar [email protected]

Gerelateerde projecten

Zeeburgerdijk, BK ingenieurs, De Alliantie, VORM, Leger des Heils, ontwikkeling, sociale huurwoningen,

Project

Quickscan voor ontwikkellocatie Zeeburgerdijk te Amsterdam

Woningcorporatie De Alliantie Ontwikkeling gaat de locatie Zeeburgerdijk 209-265 omvormen tot een…

Lees meer